احكام مالياتي مراكز استخراج رمزارز ها

رمزارزها رمزارزها رسانه كليك &– سازمان امور مالياتي در بخشنامه اي كه به تازگي منتشر كرده، احكام مالياتي مراكز استخراج رمزارزها (فارم هاي ماينينگ) را براي اجرا ابلاغ كرده است. بر اساس اين بخشنامه، در صورت بازگشت ارز حاصل از صادرات رمزارز ها به چرخه اقتصادي، فعاليت ماينينگ مشمول ماليات با نرخ صفر خواهد بود. بر اساس آخرين بخشنامه سازمان امور مالياتي، طبق تبصره 2 بند 2 استقرار واحد هاي استخراج فرآورده هاي پردازشي رمزنگاري شده (ماينينگ) شامل محدوديت 120 كيلومتري شهر تهران، 50 كيلومتري شهر اصفهان و 30 كيلومتري مراكز ساير استان ها نيست. همچنين بر اساس بند 6 اين مصوبه، مراكز استخراج رمزارز به عنوان واحد توليد صنعتي شناخته شده و مشمول مقررات مالياتي خواهند بود. علاوه بر اين، براساس تبصره اين بند واحد هاي ماينينگ در صورتي كه محصول خود را صادر و ارز حاصل از آن را براساس ضوابط بانك مركزي به چرخه اقتصادي بازگردانند، مشمول ماليات با نرخ صفر خواهند بود. در اين بخشنامه «رمزارزها» اينگونه تعريف شده اند: «كريپتوكارنسي يا رمزارز به دسته اي از پول هاي ديجيتال يا مجازي گفته مي شود كه در آن ها از رمزنگاري (كريپتوگرافي) براي تراكنش هاي مالي استفاده شده است؛ طوري كه رمزگشايي آن ها بسيار دشوار و بعضا غيرممكن است.» شايد برايتان جالب باشد: پاويون ملي ايران در نمايشگاه ماكس 2019 روسيه گفتني است؛ پيش تر هيات وزيران در ششم مرداد با استخراج رمزارزها به عنوان يك فعاليت صنعتي و با دريافت مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقت كرد.