مدير روابط عمومي فولاد مباركه در يادداشتي به مناسبت روز خبرنگار عنوان كرد: ديده بانان جامعه، تصويرگران زندگي

17 مرداد هــــر ســـال بهانــه اي براي به خاطر آوردن و بالاتر از آن بهتر فهميدن سختي هاي يك شغل است. بهانه اي براي اين كه به ياد بياوريم در كنار ما افرادي هستند كه قيد زندگي بهتر و آينده شغلي روشن تر و بودن در كنار خانواده و ده ها موهبت ديگر را به خاطر شغل و حرفه خود مي زنند. مدير روابط عمومي فولاد مباركه در يادداشتي به مناسبت روز خبرنگار عنوان كرد: ديده بانان جامعه، تصويرگران زندگي به گزارش شمانيوز به نقل از روابط عمومي شركت فولاد مباركه اصفهان، 17 مرداد تلنگري است براي همه ما تا اندكي درباره خبرنگاري، وظيفه و مشكلات و رسالت آن بينديشيم و بهتر و بيشتر درك كنيم اين حرفه و مقتضيات آن را. راه دوري هم نبايد رفت. شايد با تورق تقويم و ديدن مناسبت نام گذاري اين روز بتوان بخشي از مسير را طي كرد. به راستي چه مناسبتي جز شهادت يك خبرنگار عرصه قلم به نام محمود صارمي مي تواند در يك آن، همه آنچه را بايد بارها و بارها توضيح داد براي مخاطب روشن و شفاف كند؟ خبرنگاري از ابتداي شكل گيري اش تا به امروز كه در كنار حرفه، يك علم كلاسيك و مهم به حساب مي آيد، جزو مهم ترين و تأثيرگذارترين مشاغل جامعه است. روشنگري، مطالبه گري، آگاه سازي، التيام بخشي و... همه از سرِ قلم هاي خبرنگاران شروع مي شود و در جامعه منتشر مي گردد. امروزه در دنيايي كه سرعت تحولات سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي در آن بسيار زياد است، رسانه هاي جمعي نفوذ بسياري در بين مردم دارند و گردش اطلاعات در ميان نخبگان و جوانان سريع تر از هر زمان ديگري است، نقش خبرنگار متعهد و حرفه اي بيش از گذشته موردتوجه است و چرخش يك قلم مي تواند حتي جامعه اي را در مسير درست يا غلط قرار دهد. امروزه نقش خبرنگاران در ساماندهي و ساختاردهي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي جامعه انكارناپذير است و دامنه آن فراتر از گذشته رفته است. اگر در گذشته يادداشت، تحليل و مقاله يك خبرنگار را تنها روي دكه مي شد ديد، اكنون در كمترين زمان مي توان مطلبي را براي طيف وسيعي از مردم بازگو و منتشركرد و همين سرعت و ابعاد انتشار بر سختي كار خبرنگاران افزوده است. از خبرنگاران مي توان به عنوان يكي از مخلص ترين و فداكارترين صنوف فعال و كوشا در جهت ارتقاي فرهنگ عمومي جامعه ياد كرد. خبرنگار تصويرگرِ زندگي و تحولات سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي است. نقش مثبت و منفي خبرنگار در ثبت و ضبط مشاهدات و تحولات و خبرسازي در موضوعات مختلف، خود حكايت انكارناپذير ديگري است. خبرنگار، همسو با ضرورت، مي انديشد و همگام با فوريت هاي حرفه اي مي نگارد و فرهنگ مي سازد. در سال جهش توليد و در شرايطي كه كشور در ميانه جنگ نابرابر و ناجوانمردانه اقتصادي قرار دارد، نقش خبرنگاران به عنوان يكي از تأثيرگذارترين اقشارِ فرهنگ ساز، در تزريق اميد به جامعه بسيار حساس و بي بديل است. خبرنگاران مي توانند با انعكاس صحيح دستاوردهاي اقتصادي و پيشرفت هاي موجود، در راه بومي سازي صنعت و اقتصاد تلاش كنند. آن ها مي توانند هم اميد را در جامعه افزايش دهند و هم با ترسيم وضعيت موجود و مطالبه از مسئولان به پيشرفت ها و برداشته شدن موانع و رفع كمبودها كمك كنند. در اين ميان بازتاب طرح هاي توسعه و گام هاي روبه جلو در كشور در همه صنايع به ويژه صنعت فولاد، به عنوان پيشران اقتصاد غيرنفتي كشور، مي تواند اميد را در جامعه تقويت كند و نگاه ها به شرايط كنوني را دقيق تر و صحيح تر سازد. در پايان، بايد گفت امروز كه مسائل اقتصادي بسيار پيچيده تر از گذشته شده، نياز است تا در حوزه خبرنگاري و روزنامه نگاري در مسائل اقتصادي سرمايه گذاري بيشتري انجام