ويجياتو: 7 بازي ترسناكي كه تجربه شان به تنهايي واقعا جرات مي خواهد

در طول هر سال، بازي‌هاي ترسناك بسياري عرضه مي‌شوند كه بيشترشان يا متوسط هستند يا خيلي بد. دليل اصلي اين اتفاق هم اين است كه سازندگان اين بازي‌ها اكثرا معناي ترس و نحوه القاي آن را خوب درك نكرده‌اند و ...