فضاپيما يا سنگ فضايي؟

فضاپيما يا سنگ فضايي؟ يك رصدخانه وابسته به ناسا در تلاش براي شناسايي سيارك هاي بالقوه خطرناك، چيزي را مشاهده كرد كه مثل سيارك ها پرسرعت بود؛ ولي چندان طبيعي به نظر نمي رسيد؛ چون فضاپيمايي بود كه به سمت مريخ رهسپار است. به گزارش ايتنا و به نقل از Space، اين سفينه، همان مأموريت چين در زمينه مريخ Tianwen-1 است كه هفته گذشته براي شروع سفر هفت ماهه خود، به سوي سياره سرخ پرتاب شد. اين فضاپيما متشكل است از يك مدارگرد، يك سطح نشين و يك مريخ نورد است. چين اميدوار است نخستين مأموريت آن در مريخ بتواند موفق عمل كند.. اين مشاهدات توسط برنامه اي انجام شدند با عنوان «دفتر هماهنگي پدافند سياره اي ناسا» كه به جست وجوي سنگ هاي فضايي در بخش بزرگي از آسمان مي پردازد تا بدين ترتيب براي اخترشناسان به منظور نقشه برداري از مسير تمام اشياء، مشاهدات كافي جمع آوري كند. تصوير فضاپيماي جديد چين كه به سرعت در حال دور شدن از زمين بود، از مركزي موسوم به Mauna Loa در جزيره هاوايي گرفته شده است. اين مركز، يكي از رصد خانه هاي هاوايي و بخشي از «سامانه واپسين هشدار برخورد سيارك با زمين» با كوته نوشت ATLAS است. اين رصدخانه هاي اطلس به طور مرتب اشياي آسماني جديدي شناسايي مي كنند؛ مانند دنباله داري به همين نام كه در اوايل سال جاري ميلادي ديده شد و ستاره شناس هاي بسياري را به شگفتي وا داشت. اما در اين حالت، آنچه كه اطلس مشاهده كرد، يك جسم آسماني نبود؛ بلكه دومين فضاپيما از سه فضاپيمايي بود كه در تابستان امسال به سمت مريخ به پرواز در آمدند. چين اميدوار است كه مأموريت Tianwen-1 كه از سه مؤلفه رباتيك برخوردار است، اطلاعات علمي متنوعي راجع به سياره سرخ به زمين بفرستد. گفتني است در طي دو هفته گذشته، امارات متحده عربي نيز نخستين مأموريت ميان سياره اي خود را به فضا پرتاب كرد. در اين ميان، سهم خود ناسا در زمينه مريخ، يك مريخ نورد بزرگ به نام «پشتكار» (Perseverance) به همراه يك بالگرد آزمايشي كوچك به نام «نبوغ» (Ingenuity) است كه پنج شنبه هفته گذشته (30 ژوئيه) به فضا پرتاب شد.