حضور مديركل روابط عمومي استانداري در فرمانداري شهرستان برخوار

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| در راستاي صيانت از حقوق شهروندي و رسيدگي به خواسته هاي شهروندان جلسه اي به رياست عبداله بنهري فرماندار شهرستان و با حضور ميرزايي نيا مديركل روابط عمومي و امور بين الملل استانداري، حافظي نماينده اداره كل دفتر فني استانداري، احتشام زاده شهردار خورزوق، بابايي رئيس شوراي اسلامي شهر خورزوق و محسن جعفري به اتفاق پدرشان و همچنين تعدادي ديگر از كارشناسان حوزه هاي مختلف در محل فرمانداري برگزار گرديد. به گزارش شارا به نقل از روابط عمومي فرمانداري شهرستان برخوار، در اين جلسه نسبت به بررسي خواسته هاي شهروند گرامي در حوزه هاي مختلف از جمله شهرداري خورزوق بررسي و ارشاد هاي لازم صورت پذيرفت.