اهداي لوح افتخار و تنديس پنجمين جشنواره تبليغات ايران به روابط عمومي سازمان تامين اجتماعي

اهداي لوح افتخار و تنديس پنجمين جشنواره تبليغات ايران به روابط عمومي سازمان تامين اجتماعي اهداي لوح افتخار و تنديس پنجمين جشنواره تبليغات ايران به روابط عمومي سازمان تامين اجتماعي اداره كل روابط عمومي سازمان تأمين اجتماعي در جشنواره ستارگان روابط عمومي و پنجمين جشنواره تبليغات ايران موفق به كسب لوح افتخار ستاره مديريت روابط عمومي و سه تنديس نقره اي شد. تامين 24 / هيأت داوران پنجمين جشنواره تبليغات ايران كه به همت موسسه فرهنگي روابط عمومي آرمان برگزار شد؛ لوح افتخار ستاره مديريت روابط عمومي را به سرپرست روابط عمومي سازمان تأمين اجتماعي اعطا كرد. به گزارش اداره كل روابط عمومي سازمان تأمين اجتماعي، همچنين هيأت داوران اين جشنواره در بخش طراحي، تبليغات و معماري گرافيك در سه شاخه اينفوگرافي، پوستر و بروشور تنديس شاهين نقره اي را به روابط عمومي سازمان تأمين اجتماعي اهدا كرد.