چرا فضاي ابري ، زيرساخت حياتي به شمار مي آيد؟

همراه اول در كليكهمراه اول در كليك رسانه كليك &– با توسعه زيرساخت «شبكه ملي اطلاعات» اهميت وجود زيرساخت ابري در كشور روز به روز بيشتر مي شود. به گفته مسئول تيم رايانش ابري ابر آروان؛ «كلود»، فضاي ابري، زيرساخت ابري، رايانش ابري يا هر اسم ديگري كه روي اين مفهوم جديد بگذاريم، در واقع به كاربر امكان شناوري در مكان و زمان را مي دهد. امكاني كه محدوديت در آن خيلي معنادار نيست. «محمدعرفان شمسي» در گفت وگو با ايرنا به شرح امكانات فضاي ابري و لزوم بومي شدن اين دانش پرداخت و گفت: زيرساخت ابري اين امكان را مي دهد تا شما هر كجا، هر مكان و با هر سيستمي، به اطلاعات و نرم افزارهاي خود دسترسي داشته باشيد. دقيقا مانند جنگل ابري كه وقتي شما وارد آن مي شويد، چيزي جز ابر نمي بينيد و روي ابرها شناوريد. وي با بيان اين كه تعريف دقيق تر زيرساخت ابري، ارائه (Deliver) زيرساخت سخت افزاري، نرم افزاري و پلتفرمي از طريق شبكه (اينترنت و اينترانت) به مشتريان است، خاطرنشان كرد: در واقع هر آن چيزي كه در گذشته نياز بود مشتريان به صورت محلي (Local) راه اندازي و نصب كنند، (اعم از سخت افزار در ديتاسنتر، نرم افزاري مانند Microsoft word) در شبكه ابري از طريق اينترنت يا اينترانت و بدون نياز به نصب، در اختيار كاربران قرار مي گيرد. اين كارشناس فناوري اطلاعات افزود: امكانات و ويژگي هايي كه اين زيرساخت ابري در اختيار كاربران قرار مي دهد به حدي رسيده كه امروزه اين سرويس جز سرويس هاي زيرساختي قرار گرفته كه دولت ها موظف به تامين آن براي كسب و كارها هستند. پيش بيني صاحبان فن اين است كه در آينده خيلي نزديك زيرساخت ابري جزو مواردي قرار مي گيرد كه علاوه بر كسب و كارها بايد به خانواده ها هم نيز ارائه شود. او تشريح كرد: امروزه نياز كسب و كارها به زيرساخت نرم افزاري و سخت افزاري دقيقا مانند نياز به برق است. كارمندان براي انجام وظايف خود نياز به كامپيوتر دارند و تمام اطلاعاتي كه از فرآيند كاري شان توليد مي شود نياز به سرور، ديتاسنتر، فضاي مناسب براي ذخيره و نرم افزار دارند. شمسي با بيان اين كه سال هاي گذشته فراهم كردن تمام اين نيازمندي ها به طور جداگانه بر عهده افراد بود عنوان كرد: كسب وكارهاي زيادي وجود داشتند كه هسته اصلي فعاليت آن ها حوزه ديگري بود، اما مجبور به فراهم كردن اين قبيل زيرساخت ها بودند. علاوه بر اين مشكلاتي مانند هزينه نگهداري و به روزرساني، مشكلات تغيير و توسعه زيرساخت، هزينه نيروي انساني و... نيز وجود داشت. كاهش هزينه شركت ها اين كارشناس فناوري اطلاعات خاطرنشان كرد: زيرساخت ابري اين امكان را به كسب و كارها مي دهد كه بدون نگراني در خصوص موارد اين چنيني، عمده تمركز خود را روي فعاليت اصلي (Core Business) خودشان بگذارند و با هزينه اي معقول، از تمامي خدماتي كه وجود دارد بهره مند شوند. طبيعتا اين بستر بسياري از دغدغه ها و هزينه هاي شركت ها را در عصر ارتباطات و اطلاعات كاهش خواهد داد. «تمام اين دلايل تاكيد دوباره اي دارد بر اين كه چرا فراهم كردن چنين زيرساختي بسيار حياتي و مهم است و اگر دولت ها در فراهم كردن آن كوتاهي كنند، به سرعت با عواقبش رو به رو خواهند شد.» وي با تاكيد بر اين مساله گفت: خوشبختانه در ايران و طي 15 سال اخير، وضعيت زيرساخت هاي فناوري اطلاعات از لحاظ كمي به طور فزاينده اي در حال بهبود است. تعريف پروژه اينترانت ملي، دولت الكترونيك و... در دهه 80 و در سطح كلان، آغازگر حركت به سمت استفاده از فناوري اطلاعات شد و انتظار مي رود اين پيشرفت ها علاوه بر كميت و ساخت ديتاسنترهاي جديد، از لحاظ كيفي نيز افزايش پيدا كنند. همچنين براي موفقيت در اين مسير، انتظار مي رود با برنامه هاي مشخص و مدون، امكان ساخت بخشي از تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري مورد نياز كشور به كمك همكاري هاي بين المللي فراهم شود. هر چند احتمالا شرايط كشور در اين برهه امكان چنين كاري را نمي دهد، اما بايد با آماده كردن زيرساخت هاي مورد نياز، بايد از تك تك فرصت هاي پيش آمده در آينده استفاده كنيم. منبع: ايرنا داخليفضاي ابري