عكسي جالب از چهارمين همكاري نويد محمدزاده و پري ناز ايزديار

عكسي جالب از چهارمين همكاري نويد محمدزاده و پري ناز ايزديار به گزارش سيتنا، نويد محمدزاده و پري ناز ايزديار، ايفاگر نقش هاي اصلي فيلم «تفريق» به كارگرداني ماني حقيقي شدند. عكسي جالب از همكاري تازه اين دو بازيگر هم منتشر شد. پس از «ابد و يك روز»، «سرخپوست» و «متري شيش و نيم»، اين چهارمين بار است كه محمدزاده و ايزديار در يك فيلم همبازي مي شوند. اين اولين همكاري نويد محمدزاده با ماني حقيقي و دومين همكاري پري ناز ايزديار با اين كارگردان بعد از فيلم «خوك» است. مجيد مطلبي، تهيه كنندگي اين پروژه را برعهده دارد و فيلمنامه آن توسط اميررضا كوهستاني و ماني حقيقي به نگارش درآمده است. ماني حقيقي ساخت فيلم هايي چون «پنجاه كيلو آلبالو»، «پذيرايي ساده» و «اژدها وارد مي شود» را در كارنامه دارد و با دو فيلم آخرش در بخش مسابقه جشنواره برلين حضور داشت. مراحل پاياني پيش توليد و توليد «تفريق» پس از صدور پروانه ساخت انجام مي شود.