سامسونگ الكترونيكس با سرمايه گذاري 116 ميليارد دلاري به دنبال شكست دادن TSMC است

سامسونگ الكترونيكس از برنامه اي براي ساخت كارخانه ي جديد نيمه هادي خبر داد. شركت كره اي كارخانه ي جديد را با هدف توسعه ي خط توليد پنج نانومتري مي سازد. كارخانه ي جديد سامسونگ در پيونگ تائك در جنوب كره ساخته مي شود. كره اي ها تلاش مي كنند با برنامه هاي اين چنيني و توسعه ي ظرفيت هاي خط توليد خود، فرمانروايي در بازار توليد پردازنده را از رقيب قديمي، يعني TSMC بربايند.اخبار جديد ادعا مي كنند كارخانه ي جديد سامسونگ مبتني بر فناوري فوق فرابنفش (EUV) فعاليت خواهد كرد و تراشه هاي اين كارخانه مبتني بر فناوري پنج نانومتري توليد مي شوند و به ظرفيت شركت در بازار روبه رشد اين دسته از نيمه هادي ها مي افزايد. اين شركت كره اي پيش بيني مي كند تراشه هاي پنج نانومتري در نيمه ي دوم سال 2021 به كاربري انبوه در حوزه هاي متنوع برسند. حوزه هايي از مخابرات با اتصال 5G تا پردازش فوق قدرتمند، امكان بهره برداري از ظرفيت تراشه هاي پنج نانومتري را دارند.سامسونگ در توليد تجاري تراشه هاي پنج نانومتري 6 ماه از TSMC عقب است اي. اس. جونگ، مدير زيرمجموعه ي پيمان كاري توليد تراشه در سامسونگ، درباره ي برنامه هاي جديد شركت مي گويد: «حركت جديد به ما امكان مي د هد علاوه بر ورود به بازارهاي جديد، كسب وكار توليد تراشه ي سامسونگ را هم توسعه دهيم». برنامه ي جديد كره اي ها در مسير پروژه ي 133 تريليون وون (108 ميليارد دلاري) آن ها در دنياي نيمه هادي هاي سيستمي قرار دارد. آن ها تصميم گرفته اند اين رقم را تا سال 2030 در صنعت و تا سال 2025، حداكثر 13 تريليون وون در فناوري نمايشگرهاي كوانتوم دات سرمايه گذاري كنند.مديرعامل سامسونگ الكترونيكس، كيم كي نام، مارس 2020 اعلام كرد شركتش فناوري موردنياز براي رقابت حرفه اي با شركت تايواني TSMC را دراختيار دارد:در بازار توليد تراشه (فاندري)، فناوري حرفه اي نقش مهمي ايفا مي كند. در اين بخش، كارخانه هاي سامسونگ هيچ گاه از تايوان عقب نبوده اند. درواقع، بسياري از مشتريان امروز به ما مراجعه مي كنند. به طورخلاصه، كسب وكار توليد تراشه ي سامسونگ را در رسيدن به رهبري بازار در فناوري توليد نسل بعد با قدرت پيشرفت مي دهيم.تراشه / Chipمقاله هاي مرتبط: - سامسونگ تراشه اكسينوس اختصاصي براي گوگل طراحي مي كند - سامسونگ ششمين خط توليد تراشه را در كره راه اندازي مي كند سامسونگ ابتدا در آوريل 2019 از سعي و برنامه هاي بلندپروازانه براي شكست دادن TSMC صحبت كرد. كره اي ها در آن زمان اعلام كردند با استخدام هزاران كارمند جديد و افزايش سرمايه گذاري در حوز ه ي تراشه هاي منطقي، در برنامه اي تا سال 2030، مي كوشند در بازار پيشرفت كنند. حركت سامسونگ در تمركز بيشتر بر بازار توليد تراشه باتوجه به وضعيت آن ها در بازارهاي ديگر كاملا منطقي به نظر مي رسد. فروش محصولات الكترونيكي مصرفي، خصوصا گوشي هاي هوشمند سامسونگ، تحت تأثير رقابت شديد با رقباي چيني قرار دارد و آن ها روز به روز فشار بيشتري به فرمانرواي كنوني بازار گوشي هاي هوشمند وارد مي كنند. سامسونگ در مسير همين استراتژي تصميم گرفته است حدود 116 ميليارد دلار در صنعت سيليكون سرمايه گذاري كند. سرمايه گذاري كره اي ها با اين هدف انجام مي شود كه سهم بيشتري از شركت هايي همچون كوالكام و انويديا تصاحب كرده و با TSMC و اينتل رقابت كنند.كارخانه ي جديد سامسونگ به كارخانه اي ديگر در هواسونگ اضافه مي شود كه توليد تراشه هاي پنج نانومتري را برعهده دارد. كارخانه ي مذكور از ژوئن سال جاري وارد مدار توليد مي شود. البته به دليل فرايندهاي متعدد موردنياز براي بررسي خروجي و بازدهي توليد كارخانه ها، تحليلگران پيش بيني مي كنند توليد نهايي و تجاري تراشه ي پنج نانومتري سامسونگ در انتهاي سال 2020 يا ابتداي سال 2021 ممكن شود. درنتيجه، كره اي ها در ورود به بازار تجاري تراشه 6 ماه عقب تر از TSMC حركت مي كنند.تراشه هاي سامسونگ كه با فناوري پنج نانومتري EUV توليد مي شوند، 25 درصد كوچك تر از تراشه هاي مشابه مبتني بر روش توليد هفت نانومتري هستند. همين بهبود ابعاد باعث مي شود مشتريان بيشتري در دنياي پردازنده به فناوري جديد متمايل شوند؛ تمايلي كه به افزايش سفارش محصول به TSMC و تلاش سامسونگ براي عقب نماندن از رقابت منجر شد. درنهايت، كره اي ها تاكنون موفق شده اند سفارش هايي از برخي از شركت هاي فعال در صنعت دريافت كنند. به عنوان مثال، كوالكام براي توليد تراشه ي مودم X60 5G با سامسونگ همكاري خواهد كرد و از فناوري توليد پنج نانومتري بهره خواهد برد.سامسونگ دركنار تلاش براي افزايش ظرفيت توليد پنج نانومتري، رقابت در حوزه ي توليد سه نانومتري را هم با جديت دنبال مي كند. آن ها تا سال 2021 خط توليدي با اين روش راه اندازي مي كنند. اگر برنامه ها به خوبي پيش بروند، سامسونگ در توليد تراشه هاي سه نانومتري انبوه و تجاري با TSMC برابر مي شود. هر دو شركت تراشه هاي مذكور را در سال 2022 به توليد انبوه مي رسانند.