دادگاه هلند مادربزرگي را مجبور كرد عكس نوه اش را از فيسبوك حذف كند

يكي از قاضي هاي هلندي در پرونده ي شكايت مادر هلندي از مادربزرگ فرزندش، به محكوميت مادربزرگ حكم داد. براساس رأي دادگاه هلند، اين مادربزرگ 10 روز كاري (تا آخر اين هفته) فرصت دارد عكس هاي نوه ي خود (فرزند شاكي) را از فيسبوكش حذف كند. براساس قوانين بعد از پايان مهلت قانوني، اين مادربزرگ روزي 50 يورو و تا سقف هزار يورو به ازاي هر روزي كه عكس ها همچنان روي فيسبوكش باشند، جريمه ي نقدي خواهد شد.مقاله هاي مرتبط: - اطلاعات 267 ميليون پروفايل فيسبوك به قيمت 540 دلار در دارك وب فروخته شد - نيمي از ناظران محتوا در فيسبوك با مشكلات رواني مواجه مي شوند دادگاه هلند اين رأي را براساس قوانين محافظت از داده هاي اتحاديه ي اروپا صادر كرده است. قاضي معتقد است اين مادربزرگ قوانين مذكور را نقض كرده است. البته اين قوانين معمولا در پرونده هاي اشخاص حقيقي كاربرد ندارند؛ اما قاضي اين پرونده به دليل درخواست مادر بچه از مادربزرگ او براي حذف عكس هاي فرزندش از فيسبوك، از اين قوانين استفاده كرده است. مادر اين فرزند در دادخواست ارائه شده به دادگاه اعلام كرده است عكس هاي منتشرشده از فرزندش روي فيسبوك، ممكن است دراختيار اشخاص مختلف و ناشناس قرار بگيرد.براساس گزارش BBC در بخشي از اين دادخواست اينطور آمده است: «در پلتفرم فيسبوك نمي توان احتمال دسترسي برخي افراد ناشناس به محتواي منتشرشده را در نظر نگرفت». دادگاه هلند روز 13 مه به پيروزي مادر فرزند رأي داد و اعلام كرد مادربزرگ او بايد تصاوير نوه ي خود را از فيسبوك حذف كند. براساس قوانين محافظت از داده هاي اتحاديه ي اروپا كه از سال 2018 اعمال شده، شركت هايي كه اطلاعات شخصي افراد را جمع آوري مي كنند، بايد از اين اشخاص اجازه بگيرند. از زمان اعمال اين قوانين، 114 ميليون يورو جريمه ي نقدي دريافت و بيشتر از 160 هزار پرونده ي درز اطلاعات شخصي بررسي شده است.