با نخستين مسافران فضاپيماي كرو دراگون اسپيس ايكس آشنا شويد

باب بنكن و داگ هارلي، فضانوردان ناسا، به زودي به بازيگران اصلي بزرگ ترين رويداد هوافضا در يك دهه ي گذشته تبديل خواهند شد: حضور در دومين پرواز آزمايشي فضاپيماي كرو دراگون اسپيس ايكس. آن ها از سال ها پيش در انتظار اين لحظه بودند و صفوف مردم را در سواحل فلوريدا براي تماشاي صعودشان به آسمان تجسم مي كردند. علاقه مندان به فضا در آمريكا نيز به شدت مشتاق فرارسيدن پرتاب تاريخي پيش رو بودند تا ارسال فضانوردان كشورشان به فضا را به جاي قزاقستان از فلوريدا شاهد باشند.اكنون ازآنجاكه دنياگيري كوويد 19 همچنان به گسترش در آمريكا ادامه مي دهد، پرتاب هفته ي آينده احتمالا با تصورات اوليه كاملا متفاوت خواهد بود. در پرواز تاريخي پيش رو، احتمالا از آن هياهو و حضور پرشمار هميشگي جمعيت خبري نخواهد بود؛ زيرا ناسا از مردم خواسته است پرتاب را از خانه تماشا كنند و فضانوردان نيز همين را مي خواهند. هارلي در كنفرانسي مطبوعاتي در ماه جاري ميلادي گفت: «اين حقيقت كه خانواده و دوستانمان نمي توانند براي تماشاي پرتاب در فلوريدا حاضر شوند، قطعا جنبه اي نااميدكننده از دنياگيري كنوني محسوب مي شود؛ اما نبود آن ها به وضوح تصميمي درست است».هرچند جوّ مركز فضايي كندي متفاوت از هميشه خواهد بود، هارلي و بنكن كه هر دو همكار و دوست قديمي يكديگر به حساب مي آيند، همچنان هنگام سوارشدن به كرو دراگون در 27 مه (8 خرداد) تاريخ ساز خواهند شد. آن ها نخستين مسافراني خواهند بود كه اسپيس ايكس تاكنون به فضا پرتاب كرده است و همچنين نخستين فضانورداني هستند كه پس از پايان برنامه ي شاتل فضايي در سال 2011 از ايالات متحده به مدار زمين پرتاب مي شوند. تقريبا در يك دهه ي گذشته، تمام فضانوردان ناسا براي حضور در ايستگاه فضايي بين المللي ناگزير بودند با راكت هاي روسي و از خاك قزاقستان پرواز كنند؛ اما اسپيس ايكس به لطف همكاري با ناسا قرار است بارديگر پرتاب فضانوردان اين سازمان از فلوريدا را با فضاپيماي كرو دراگون آغاز كند.بنكن و هارلي روز پنجشنبه و تنها يك هفته پيش از پرتاب كرو دراگون و عزيمت به ايستگاه فضايي بين المللي، به سايت پرتاب در ساحل كيپ كاناورال فلوريدا وارد شدند. آن ها پس از آنكه در سال 2018 براي مأموريت پيش رو انتخاب شدند، تا امروز در حال آمادگي براي اين لحظه بودند. بنكن و هارلي در اين مدت براي انجام تمرين ها بين پايگاه هاي خود در هيوستون در نزديكي مركز فضايي جانسون ناسا و مقر اسپيس ايكس در هاوثورن كاليفرنيا در رفت وآمد بودند. هر دو پيش تر دوبار با شاتل فضايي پرواز و به همراه يكديگر نزديك به 1،400 ساعت را در فضا سپري كرده اند.