شرايط ثبت نام در طرح فروش فوري سايپا و ايران خودرو

فروش فورش 25 هزار دستگاه خودرو به شيوه قرعه كشي از ميان متقاضيان خريد خودرو راهكار جديدي است كه از سوي خودروسازان ارائه شده تا اين آشفته بازار ساماني بگيرد. در اين روش نيمي از بهاي خودرو در زمان ثبت نام اوليه از كساني كه مايل به خريد هستند و شرايط خريد را هم دارند، گرفته مي شود. شرايط ثبت نام خودرو در طرح فروش فوري ايران خودرو و سايپا- عيد فطر 99«حسين مدرس خياباني» سرپرست تازه وزارت صنعت، با تشريح ضوابط فروش 25 هزار دستگاه خودرو در روز عيد سعيد فطر گفت: «در اين دوره از فروش هاي خودروسازان، شروط محكمي براي ثبت نام كنندگان در نظر گرفته شده كه بر اساس آن، ثبت نام كنندگان علاوه بر شرايط اختصاصي، نبايد ظرف 36 ماه گذشته هيچ گونه خودرويي خريداري كرده و پلاك فعال به نام خود داشته باشند.» براين اساس، پيش ثبت نام و به روز آوري اطلاعات از روز يكشنبه 4 خردادماه به مدت 10 روز ادامه خواهد داشت و در نهايت ثبت نام قطعي از طريق سايت فروش خودروسازان به مدت يك هفته ادامه خواهد داشت، ضمن اينكه شرايط سخت گيرانه اي در ضوابط فروش و اولويت هاي تحويل در نظر گرفته شده تا بتوان خودرو را تنها به مصرف كنندگان واقعي فروخت. همچنين مراحل قرعه كشي با حضور مراجع نظارتي توسط خودروسازان صورت خواهد گرفت و اسامي منتخبان در اين فرآيند نيز به صورت رسمي منتشر خواهد شد. نكته مهم براي دلالان آنكه، ضوابط فروش به گونه اي تعيين شده كه به هيچ عنوان خريدار خودرو، حق فروش وكالتي را ندارد و خودروي فروخته شده نيز قابل صلح به ديگران نيست. ار طرف ديگر شرايط ثبت نام خودرو، اگر در هر يك از مراحل فروش، تكميل وجه، تحويل خودرو و حتي هر بازه زماني پس از تحويل خودرو مشخص شود كه خريدار از ضوابط تعريف شده عدول كرده و سيستم هاي نظارتي تخلفات را كشف نمايند، علاوه بر اينكه امتياز خودرو از وي سلب خواهد شد، خودروي وي توقيف شده و مطابق با قانون با آن برخورد خواهد شد. فروش فوري ثبت نام خودرو البته هيچ گونه محدوديتي در ثبت نام خودرو بر اساس ضوابط وجود ندارد و مشتريان با توجه به يك هفته مهلت تعيين شده و مي توانند در مهلت مقرر، براي ثبت نامه مراجعه كنند، اما تقدم يا تاخر ثبت نام هيچگونه تاثيري در فرآيند قرعه كشي نخواهد داشت. به اين معنا كه تحويل خودرو بر اساس قرعه كشي تصادفي و ساير ضوابطي خواهد بود كه كميته خودرو تعيين خواهد كرد. «مدرس خياباني» در رابطه با شرايط ثبت نام خودرو مي گويد: «هر خودروي صفر كيلومتري كه در فرآيند فروش تحويل مشتري مي شود، حداكثر بايد ظرف مدت سه ماه براي استفاده از گارانتي به خودروسازان مراجعه كند، در غير اين صورت خودرو مصداق احتكار محسوب شده و برخوردهاي قانوني با آن صورت مي گيرد. همچنين ممكن است وزارت صنعت، معدن و تجارت در مراحل بعدي، اولويت بندي هايي را نيز براي تحويل خودرو در نظر گيرد.» در نهايت نيز، به موازات فروش، حلقه هاي نظارتي و كنترلي بازار همچنان بدون وقفه و با قدرت بيشتري عمل خواهند كرد و اجازه تخلفات را نخواهند داد، به نحوي كه پاركينگ هاي محل نگهداري خودروها تحت كنترل خواهند بود و متخلفان زير ذره بين دستگاه هاي نظارتي قرار خواهند داشت؛ ضمن اينكه با هماهنگي پليس راهور ناجا، خودروهاي صفر كيلومتر متعلق به خودروسازان حق خروج از كارخانه بدون نصب پلاك را ندارند و به موازات، از تردد خودروهاي فاقد پلاك در معابر شهري و محورهاي برون شهري نيز جلوگيري به عمل خواهد آمد. گفتني است كه هنوز قيمت دقيقي براي خودروهاي سايپا و ايران خودرو اعلام نشده است اما بنا بر جدوال غير رسمي منتشر شده، افزايش 23 درصدي قيمت محصولات سايپا و 10 درصدي قيمت محصولات ايران خودرو در دستور كار خواهد بود.