ويجياتو: 10 ماد گرافيكي كه ظاهر بازي ها را به شكل چشم گيري تغيير دادند

يكي از بهترين ويژگي‌هاي پي‌سي‌ گيمينگ، استفاده از هزاران مادي است كه توسط كاربران مختلف ساخته مي‌شود. خيلي از بازي‌ها مثل اسكايريم و GTA V به لطف ماد‌ها تبديل به يك بازي متفاوت شدند. براي مثال اگر مادها وجود نداشتند، ...