پرتاب پهپاد نظامي از هليكوپتر با موفقيت آزمايش شد

ارتش آمريكا براي نخستين بار پهپاد نظامي «التيوس» را از هليكوپتر پرتاب و با موفقيت كنترل كرده است. اين پهپادها با قابليت فيلمبرداري و نابودي اهداف، ميدان ديد خلبان را گسترش داده و مانور پذيري هليكوپتر را ارتقا مي دهند. در اين آزمايش يك فروند هليكوپتر «يواچ-60 بلك هاوك» به جاي مهمات معمول به پهپاد بدون سرنشين و تهاجمي «التيوس 600» مجهز شده بود. اين پهپاد بعد از شليك بال هاي خود را باز كرده و همزمان با ارسال استريم ويديويي زنده، تحت فرمان خدمه هليكوپتر به پرواز درآمد. التيوس پهپادي كوچك و مبتني بر پروانه با قابليت حمل سلاح است كه مي توان آنرا به صورت دستي كنترل كرده يا از قبل برنامه ريزي كرد. در ويديويي كه كمپاني «بل» براي نمايش چگونگي اين مانور طراحي كرده، شاهد پرتاب چندين فروند التيوس هستيم كه سامانه دفاع موشكي S-400 روسيه را هدف مي گيرند. هدف ارتش از پرتاب پهپاد توسط بالگرد اين است كه از محيط اطراف فيلمبرداري كرده و به صورت زنده براي خدمه هليكوپتر ارسال كند. در اين صورت خدمه مي تواند بدون نياز به نزديك شدن به پايگاه هاي دشمن هدف را شناسايي كرده و توسط همان پهپادها هدف قرار دهد. در واقع اين سيستم كه با عنوان ALE يا «عامل هوا پرتاب» هم از آن ياد مي شود، يك پهپاد كامي كازه است. برخلاف هواپيما پرتاب پهپاد از هليكوپتر به خاطر دو جريان باد شديد ناشي از پره ها و حركت رو به جلو بسيار دشوار است و به همين خاطر بايد محاسبات دقيقي در مورد زمان باز شدن بال و استارت سيستم پيشران صورت بگيرد. هرچند ALE به خاطر محدوديت در برد و قدرت تخريب نمي تواند جايگزين موشك هاي قدرتمند و هوا به زمين JAGM يا «هلفاير» شود اما قابليت رديابي، مانور پذيري و سرعت پاسخگويي هليكوپتر را به سطح جديدي مي رساند.