انتقاد رئيس روابط عمومي سازمان نظام پزشكي از عدم رعايت فاصله گذاري اجتماعي در سفر هاي هوايي

به گزارش حوزه بهداشت و درمان گروه علمي پزشكي باشگاه خبرنگاران جوان، حسين كرمانپور، مديركل روابط عمومي و امور بين الملل سازمان نظام پزشكي در يك پيام توئيتري نوشت: " تصوير را مسافر برگشت از مشهد به تهران، تاريخ سه شنبه 30 ارديبهشت شركت هواپيمايي تابان فرستاده و نوشته رفت هم شركت وارش همين طور بوده است. يادم افتاد به هواپيمايي كه از ووهان به تهران پرواز كرد و يادم افتاد به خانم دكتري كه يك شركت هواپيمايي او را بخاطر اعتراض به چنين وضعي اخراج كرد." انتقاد رئيس روابط عمومي سازمان نظام پزشكي از عدم رعايت فاصله گذاري اجتماعي در سفر هاي هوايي