نقشه پليدانه براي يلدا زن جوان در آرايشگاه زنانه

نقشه پليدانه براي يلدا زن جوان در آرايشگاه زنانه به گزارش ركنا، زن جوان در دايره اجتماعي كلانتري افزود: زن ناشناس روي صندلي مخصوص آرايش نشست و بعد از او من، براي اصلاح موهايم آماده شدم. اما زن غريبه كه به ظاهر كارهايش تمام شده بود ناگهان سر و صدا راه انداخت و ادعا كرد از داخل كيف دستي اش يك بسته اسكناس سرقت شده است. او با عجله زير تمام صندلي هاي آرايشگاه را نگاه كرد و سپس از مدير سالن خواست تا موضوع را به پليس 110 اطلاع دهد. دقايقي بعد افسران پليس زن وارد آرايشگاه شدند و زن ناشناس بي پروا و عصباني گفت بايد تمام كيف هاي داخل آرايشگاه را نگاه كنيد و تا پول هايم پيدا نشود اجازه نخواهم داد كسي از سالن بيرون برود. «يلدا» ادامه داد: متاسفانه با توجه به مشخصاتي كه زن ناشناس از بسته پول به پليس داد ماموران همان بسته را داخل كيف دستي ام پيدا كردند و در اين لحظه زن شياد به چشمانم خيره شد و گفت: با اطمينان كيف دستي ام را روي صندلي در كنارت گذاشته بودم، چطور به خودت اجازه دادي كه چنين كار وقيحانه اي انجام بدهي و... او با اين تهمت ناروا مرا متهم كرد و چون باورم نمي شد با چنين صحنه اي روبه رو شده باشم واقعا نمي دانستم چه طور ثابت كنم كه بسته پول مال خودم است. اما پس از انتقال به كلانتري، افسران تحقيق و بازجويي با درايت و هوشمندي متوجه شدند اين زن حيله گر كه براي اعلام رضايت خود نيز درخواست مبلغي وجه نقد داشت دروغ مي گويد و با اين ترفند، طعمه هاي خود را به دام مي اندازد و پول آن ها را از دستشان بيرون مي كشد. يلدا در پايان گفت: تا وقتي از اين معركه تبرئه شدم و به خانه برگشتم جانم به لبم رسيد و عذاب و رنج زيادي تحمل كردم. من گليم آبرويم را به هر سختي كه بود از اين آب گل آلود بيرون كشيدم اما از تمام خانم هاي جوان خواهش مي كنم خودنمايي نكنند. واقعا چه ضرورتي داشت كه من محتويات داخل كيف دستي ام را در حضور فردي غريبه به نمايش بگذارم و اگر نمي توانستم ثابت كنم كه او دروغ مي گويد چه دردسري برايم درست مي شد؟