كارشكني يك استقلالي در ماجراي دياباته

كارشكني يك استقلالي در ماجراي دياباته به گزارش خبرورزشي، فرد مذكور با يكي از نزديكان شيخ دياباته ارتباط نزديكي دارد و از چند هفته قبل كارشكني هاي خود را شروع كرده است. از طرفي مسؤلان باشگاه استقلال بخشي از پول دياباته را داده اند ولي به هرحال تا زماني كه او تعيين كرده بود نتوانستند همه پول را بدهند. امروز هم استقلال يك بخش ديگر از پول شيخ را از طريق يك صرافي در دبي واريز كرد ولي طبق شنيده هاي موثق ما بعيد است اين مهاجم حتي به تمرين گروهي فرداي استقلال برسد. دياباته، ميليچ، دانشگر و دشتي 4 غايب تمرين امروز استقلال بودند.