جوابيه روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان در پاسخ به كليپ ويديويي منتشر شده در فضاي مجازي درخصوص خطر نشت نفت از يكي از چاههاي متروكه !

جوابيه روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان در پاسخ به كليپ ويديويي منتشر شده در فضاي مجازي درخصوص خطر نشت نفت از يكي از چاههاي متروكه ! بدنبال انتشار كليپ ويديويي در فضاي مجازي در خصوص نشت نفت از تسهيلات سرچاهي يكي از چاه هاي متروكه اطراف شهر مسجدسليمان ، روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان با انتشار توضيحي به اين موضوع واكنش نشان داد . اميد خوزستان: در پاسخ به انتشار كليپ ويديويي پيرامون احتمال نشت نفت از يكي از چاههاي متروكه شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان در فضاي مجازي ؛ به اطلاع عموم مي رساند چاه اشاره شده در ويديوي مذكور ، چاه شماره 246 مسجدسليمان است كه جزو چاه هاي مخزن آسماري بشمار مي آيد كه در لايه فوقاني ميدان مسجدسليمان قرار دارد . اين چاه همچون ساير چاه هاي اين مخزن در عمق 300 متر زير سطح دريا  قرار گرفته و درسال 1927ميلادي حفاري شد و درسال 1961 ميلادي به بعد بدليل عدم پتانسيل توليد نفت و بدليل افت فشار جرياني ، متروكه گرديد. با توجه به اينكه قسمتي از تسهيلات سر چاهي اين چاه مورد سرقت واقع گرديده ، ايمن سازي آن در برنامه ي كاري مديريت فني اين شركت قرار دارد. لازم به توضيح است توليد نفت از چاه هاي مخزن آسماري مسجدسليمان بدليل افت فشار طبيعي فقط با پمپ هاي درون چاهي و نه بصورت طبيعي ميسر است و نفت اشاره شده در كليپ مذكور نفت مرده بدليل سرقت بخش هايي از تسهيلات سرچاهي بوده و نفت جاري نمي باشد از اين رو خطري  از اين ناحيه نمي توان متصور شد . ضمن آنكه متروكه سازي و ايمن سازي برخي از چاه ها كه ممكن است خطر بالقوه ايجاد كنند ، همواره در برنامه شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان قرار دارد و بهمين دليل بصورت مستمر از اين چاه و سايرچاه ها پايش و بررسي ميداني بعمل مي آيد. با عنايت به مطالب پيش گفته و با توجه به پايش هاي مستمر و تمهيدات انديشيده شده هيچ نگراني در خصوص نشت نفت وجود ندارد و از رسانه ها و فعالين اين عرصه كه همواره در جهت تأمين منافع عمومي قدم بر مي دارند انتظار مي رود در انتشار اخبار حوزه ي نفت و انرژي با توجه به حساسيت آن ، جوانب فني و تخصصي امور را در نظر بگيرند . روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز مسجد سليمان نيز بمنظور تنوير افكار عمومي ، آماده پاسخ گويي به سوالات اصحاب رسانه و شهروندان محترم مي باشد . - -