روابط عمومي در همه گيري

روابط عمومي در همه گيري فصل اقتصاد - در زمان بحران، همه چيز در مورد ارتباط و معنا و مفهوم انسان در رابطه است. روابط عمومي يك كاركرد مهم است، اما براي اثربخش كار كردن بايد معتبر باشد. در حالي كه بسياري از مشاغل و كارآفرينان منتظر زنگ تلفن هستند، يك مشاور روابط عمومي مي تواند با روزنامه نگاران درگير تعامل شود و توليد محتوا را كنترل كند. خواه خودتان اين كار را انجام دهيد يا از آنها كمك بخواهيد، لازم است اطمينان حاصل كنيد كه - || جهان تا به حال هرگز مانند كرونا ويروس را در مدت زمان طولاني به خود نديده است. به گفته كارشناسان اين وضعيت مي تواند تا 18 ماه ادامه داشته باشد. صاحبان مشاغل براي عملياتي ماندن، محافظت از مشتريان و كاركنان خود و حفظ قدرت بالا، به يك راه حل بلند مدت نياز دارند. اما در شرايطي كه همه نگران سلامتي و ايمني هستند، طبق معمول تجارت و تاكتيك هاي بازاريابي مي توانند به صورت ناكارآمد جلوه كنند. در عين حال، ما بايد در معرض ديد مثبت قرار بگيريم تا بتوانيم سودآوري كسب و كار خود را حفظ كنيم. در اينجا سه ​​نكته وجود دارد كه هر يك از صاحبان مشاغل يا كارآفرينان كوچك ممكن است براي كمك به كساني كه به آن احتياج دارند، بهبود شهرت برند خود را رقم بزنند و منجر به توليد جديد شود. در اينجا سه ​​روش براي محافظت از شهرت، خدمت به مشتريان و ارتقاء نام تجاري ارائه مي شود: ارزش مخاطب را ارائه بده ارائه چيزي با ارزش براي مخاطبان، اولين روش براي كمك همزمان در هنگام ارتقاي خدمات به مردم است. يك مساله حل كن چه مشكلي مانع تجارت و مشتريان شما مي شود؟ اگر كارآفرين هستيد، مي توانيد مشكلاتي مانند مشكلات مربوط به يك محصول يا خدمات يا فقدان روابط عمومي يا بازاريابي را حل كنيد. به مشتريان كمك كنيد در ضمن انجام كارهايي كه شما انجام داده ايد مشكلات خود را نيز حل كنند. محتواي آينده را ايجاد كن براي خوانندگان و مشتريان خود راه حل هاي قابل قبولي براي مشكلات شان فراهم كنيد. اگر مي توانيد چيزي مانند كلاس، درس يا مشاوره مقدماتي رايگان را ارائه دهيد، اين كار را انجام دهيد. اگر قبلاً حساب هاي رسانه هاي اجتماعي خود را تنظيم نكرده ايد، و اگر ليست خبرنامه نداريد، از لينكداين و بايگاني ايميل خود استفاده كنيد تا آدرس هاي ايميل هدف را پيدا كنيد. در زمان بحران، همه چيز در مورد ارتباط و معنا و مفهوم انسان در رابطه است. روابط عمومي يك كاركرد مهم است، اما براي اثربخش كار كردن بايد معتبر باشد. در حالي كه بسياري از مشاغل و كارآفرينان منتظر زنگ تلفن هستند، يك مشاور روابط عمومي مي تواند با روزنامه نگاران درگير تعامل شود و توليد محتوا را كنترل كند. خواه خودتان اين كار را انجام دهيد يا از آنها كمك بخواهيد، لازم است اطمينان حاصل كنيد كه اين كار براي بقا انجام شده است.