ويجياتو: بازار زيرنويس فارسي كسادتر از هميشه است

بعد از آن كه ناگهان گروه بزرگي از سايت‌هاي دانلود فيلم از دسترس خارج شدند، بعضي از كاربران و مديران اين سايت‌ها شكايت سرويس‌هاي استريمي مثل نماوآ و فيليمو را دليل رخ دادن اين اتفاق اعلام كردند. البته مدتي بعد ...