حال و روز مالي باشگاه پرسپوليس از زبان مدير روابط عمومي اين باشگاه

تسنيم نوشت: مدير روابط عمومي باشگاه پرسپوليس وضعيت مالي اين باشگاه و مشكلاتي را كه پيرامون تيم‌هاي پايه سرخپوشان وجود دارد، تشريح كرد.