اطلاعيه شماره 3 روابط عمومي بانك مركزي در مورد ''رمز پويا''

اطلاعيه شماره 3 روابط عمومي بانك مركزي در مورد ''رمز پويا'' دريافت رمز پويا از طريق پيامك امكان پذير است به گزارش خبرگزاري موج به نقل از روابط عمومي بانك مركزي، به اطلاع مي رساند آن دسته از هموطناني كه قادر به استفاده از راهكارهاي مبتني بر گوشي تلفن همراه هوشمند نيستند مي توانند رمز دوم پويا را از طريق پيامك دريافت نمايند. در اين روش دارندگان كارت هاي بانكي در حين انجام خريدهاي اينترنتي يا پرداخت هاي نيازمند به رمز دوم كارت، با انتخاب گزينه دريافت رمز پويا از طريق پيامك، درخواست خود را ارسال نموده و بانك صادركننده كارت نيز، رمز دوم پويا را به شماره تلفن همراه دارنده كارت ارسال مي كند. براي دريافت رمز دوم پويا از طريق پيامك لازم است دارندگان كارت هاي بانكي با مراجعه به شعب بانك صادركننده كارت يا از ساير روش هايي كه در سايت بانك اطلاع رساني شده است، شماره تلفن همراه خود را معرفي و صحت آن را تائيد نمايند.