اظهارات معاون روابط عمومي سپاه درباره حوادث اخير

گروه سياسي: معاون روابط عمومي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي گفت: در جريان حوادثي كه بدنبال اجراي طرح مديريت مصرف سوخت در كشور بوقوع پيوست، ظرف مدت كوتاهي بيش از 700 شعبه بانك آتش زده شد، بيش از 50 فروشگاه بزرگ غارت شد. اظهارات معاون روابط عمومي سپاه درباره حوادث اخير سردار رمضان شريف در همايش رسانه انقلابي و يادواره اولين شهيد مسئول روابط عمومي كل سپاه در استان مركزي، اظهار كرد: از زمان شروع انقلاب اسلامي ايران، دو گفتمان بزرگ شرقي و غربي بر همه جهان سيطره داشت و هركسي در هر نقطه اي از زمين كه قرار داشت، پيرو يكي از اين دو گفتمان به حساب مي آمد. اين گفتمان ها به قدري قدرتمند بودند كه در برخي از سرزمين ها، منجر به تفكيك جغرافيايي و افزايش فاصله بين عموم جامعه مي شدند. وي با بيان اينكه امام راحل (ره) با بنيان گذاري انقلاب اسلامي ايران گفتمان سومي را در سطوح مختلف جهاني مطرح كرد، افزود: گفتمان امام تماما برگرفته از قرآن و اهل بيت بود، اما در دوران قبل از انقلاب اسلامي ايران، كمتر به آن توجه مي شد و دو گفتمان سابق همچنان بر اقصي نقاط جهان سلطه داشتند. برخي از افراد كه غالبا دشمني ديرينه اي هم با جمهوري اسلامي ايران دارند، در طول عمر چهل ساله انقلاب اسلامي همواره درصدد بودند مانع اوج گيري اين گفتمان انقلابي شوند و از اين طريق، ايران را آماج حملات همه جانبه خود قرار دادند. وي با تاكيد بر اينكه در طول چندين سال گذشته هيچ كشوري به اندازه ايران بر روي بورس خبري دنيا تاثيرگذار نبوده است، تصريح كرد: اگر نگاهي به گذشته كشور داشته باشيم، متوجه مي شويم گذشته كل كشور با همه شئونات آن در اختيار آمريكايي ها بوده است و در طول مدتي كه آنها در ايران حضور داشته اند، بيش از 130 هزار مستشار را در ابعاد مختلف جامعه روي كار آورده بودند. رفتار آمريكايي ها از گذشته تا به امروز يك كليد واژه مشترك داشته است و آن هم حضور آنان در ايران و كشورهاي منطقه تنها براي غارت منابع نفتي بوده است. سردار شريف انتصاب ترامپ به عنوان رئيس جمهور ايالات متحده آمريكا را نعمت بزرگي براي انقلاب اسلامي ايران دانست و گفت: ترامپ در طول مدتي كه روي كار آمده است، چهره و ماهيت واقعي آمريكا را به همه جهانيان نشان داده است و صراحتا و بدون پرده اعلام كرده است كه حضور آمريكا در كشورهاي منطقه تنها براي غارت منابع نفتي بوده است. هيچ كدام از اقدامات آمريكا در سال هاي گذشته بر اساس حقوق بشر و جامعه مدني نبوده است و رفتار آنان به خوبي گوياي اهدافيست كه در سر مي پرورانند. در صورتي كه ما راهبرد دشمن را در حوزه هاي مختلف ندانيم، نمي توانيم كار انقلابي انجام دهيم و به همين دليل اصحاب رسانه بايد علت اصلي دشمني آمريكا با ايران را شناسايي كنند. همچنين اگر به مسائل جامعه جهاني به خوبي دقت كنيم، متوجه مي شويم كساني ادعاي ملي گرايي مي كنند كه رفتارشان هيچ تناسبي با ادعايشان دارد و مردم بدانند كه تنها شهدا ملي گرايان اصلي دفاع مقدس بودند و با رشادت هاي خود به ايران و ايراني عزت دادند. وي با اشاره به راهبردهاي رسانه اي دشمن در مقابله با ايران، تصريح كرد: دشمن سعي دارد از انقطاع نسلي مردم نهايت استفاده را ببرد و اينطور به نسل حاضر القا كند كه شكل گيري انقلاب اسلامي از ابتدا اشتباه بود و اكنون نيز نبايد از ولي فقيه زمان پيروي كرد. آنان سعي دارند با اين اقدامات مردم را پشيمان كنند و نظام اسلامي را در ذهن مردم ناكارآمد جلوه دهند. سردار شريف بحراني نشان دادن شرايط كنوني كشور را از ديگر راهبردهاي رسانه اي دشمن براي مقابله با نظام اسلامي ايران عنوان كرد و افزود: دشمن سعي دارد شرايط كشور را به مانند حضور در لبه پرتگاه و رو به موت نشان دهد و از اين طريق ذهن مردم را براي ادامه عمليات رواني خود آماده كند. هرچند در عمر 40 ساله انقلاب اسلامي ايران گاها ناشي گري هايي هم وجود داشته است، اما در حال حاضر با وجود انباشت مديريتي وتجربه اين سال ها، هيچ بحران لاينحلي در جامعه وجود ندارد. وي با بيان اينكه ايجاد يأس و نااميدي براي آينده، يكي ديگر از راهبردهاي رسانه اي دشمنان است، تاكيد كرد: بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي، تبيين 40 سال گذشته اين انقلاب و تحليل درستي از وضعيت موجود كشور و ساير كشورهاي همجوار است كه مقام معظم رهبري در آن به خوبي به لزوم حمايت مردم از انقلاب اسلامي ايران تاكيد مي كنند. مردم ما وقتي انقلاب كردند، شعارشان ''استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي'' بود و اكنون نمود اين شعار و افزايش قدرت جمهوري اسلامي ايران در سطح منطقه و جهان در مقايسه با سال هاي گذشته به خوبي مشخص است. سردار شريف با بيان اينكه دشمن از گذشته تاكنون سرسوزني از اهداف خود دست برنداشته است، اظهار كرد: در مسئله مديريت مصرف سوخت صرف نظر از حواشي و جوانبي كه درخصوص آن حرف هايي براي گفتن وجود دارد، اما دشمن سعي كرد با شبكه سازي و آموزش هاي تخصصي براي افراد خود و مشابهت سازي هايي كه ميان ايران و عراق و لبنان و ... انجام داد، از اين فرصت سوء استفاده كند كه مشاهده كرديد ظرف مدت كوتاهي بيش از 700 شعبه بانك آتش زده شد و بيش از 50 فروشگاه بزرگ غارت شد و در كنار مصدوميت و كشته شدن تعدادي از مردم، بسياري از اموال دولت و مردم خسارت ديد. معاون روابط عمومي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تصريح كرد: اعتراضات اخير مردم به معناي خروج از مسير قانوني كشور نبود. همه اين حواشي و اتفاقات صورت گرفته، ناشي از طرح و نقشه هاي دشمن و تجهيزات ويژه آنان بود كه البته با حضور هوشمندانه مردم و مسئولين خنثي شد. اين نقشه ها تمام جغرافياي ايران را هدف قرار داده بود كه خوشبختانه تماما نقش برآب شد و فرموده هاي مقام معظم رهبري پس از برخي ناآرامي ها، آرامش را به كشور برگرداند. وقتي ايران پهباد پيشرفته آمريكايي را هزاران تكه مي كند و نفتكش انگليسي را با وجود آن همه اسكورت نظامي در آب هاي خود توقيف مي كند، طبيعي است دشمنان از هر زماني براي ضربه زدن به كشور استفاده مي كنند و به دنبال كوچك ترين فرصتي براي انجام اقدامات تلافي جويانه خود هستند. پيروزي هاي اخير نيروهاي مقاومت و حزب الله در منطقه براي دشمن بسيار گران تمام شده است. دشمن در همين راستا سعي دارد به منظور پياده سازي اهداف خود، بر روي نقاط ضعف كشور تمركز كند. سردار شريف با بيان اينكه دشمن از انجام تهاجم خارجي و اقدام موثر عليه ايران نااميد شده است، گفت: بدون شك مقام معظم رهبري دلسوزترين فرد براي توده مردم و كشور است و هيچ كسي نمي تواند ادعا كند بيش از ايشان به فكر تحقق اهداف و ارزش هاي اسلامي جامعه است؛ هرچند گاها در طول تاريخ پيش مي آيد كه عده اي عليرغم سابقه نه چندان خوبشان و برخي كج روي ها، دم از منافع ملت مي زنند كه در اين موارد نيز مردم به خوبي از شرايط آگاهي دارند و زير بار چنين حرف هايي نمي روند. رسانه ها بايد خود واقعيمان و دشمن را به درستي بشناسند و زمان شناسي را در صدر امور خود قرار دهند. وي بر لزوم افزايش سطح آگاهي مردم و سواد رسانه اي آنان در فضاهاي مجازي تاكيد كرد و افزود: با وجود اينكه سال هاست در كشور از سواد رسانه اي صحبت مي شود، اما متاسفانه هنوز هم اين مفهوم به خوبي براي مردم و حتي برخي از اصحاب رسانه جا نيفتاده است و دشمن هم براي رسيدن به اهداف خود دست روي اين نقطه ضعف مردم گذاشته است. وقتي سواد رسانه اي در بين عموم يك جامعه افزايش مي يابد، دشمن ديگر نمي تواند ذهن و روان مردم را به بازي بگيرد و پايبندي آنان را نسبت به ارزش ها و اعتقاداتشان سست كند. سردار شريف با اشاره به اينكه در حال حاضر كشور در حوزه هاي مختلف دفاعي، نظامي، علمي، اقتصادي و... در مقايسه با ساير كشورهاي منطقه و حتي گذشته خود، شرايط بسيار بهتري دارد، بيان كرد: متاسفانه امروزه فقدان پيوست رسانه اي در جامعه به خوبي احساس مي شود و بعضا برخي از افكار منفي به صورت ناخواسته به مردم القا مي شود. اين خلاء در اكثر بخش هاي رسانه اي كشور وجود دارد و بايد با وجود تهاجمات فرهنگي دشمنان، هرچه سريع تر پوشش داده شود.