ويجياتو: بررسي بازي Kingdom Hearts Melody Of Memory

چندين ژانر بازي وجود دارد كه در نسل هشتم تا حد زيادي به فراموشي سپرده شدند و يكي از آنها بازي‌هاي ريتميك بود كه در نسل‌هاي گذشته عناوين بسيار متعددي پيرامون آن ساخته مي‌شد. بازي جديد Kingdom Hearts، فرنچايزي كه ...