كدام گروه برنده انتخابات سازمان نظام صنفي رايانه اي شد؟

كدام گروه برنده انتخابات سازمان نظام صنفي رايانه اي شد؟ انتخابات ششمين دوره هيأت مديره و بازرسان سازمان نظام صنفي رايانه اي استان تهران پس از 3 روز راي گيري بالاخره به پايان رسيد و اعضاي هيئت مديره جديد پس از شمارش آرا اعلام شدند. در پايان اين انتخابات، از بين 30 نامزد در بخش هيئت مديره،  15 نفر به عنوان عضو اصلي هيئت مديره و 3 نفر نيز به عنوان عضو علي البدل انتخاب شدهند. 8 نفر از 15 منتخب نهايي اين انتخابات از ائتلاف هم آفريني صنفي هستند. در بخش بازرسان نيز مهرداد خداورديان به عنوان عضو اصلي و عليرضا جعفري به عنوان عضو علي البدل انتخاب شدند. همچنين صادق فرامرزي، آيدين عدالت و محمدرضا قلعه نوعي نيز به عنوان اعضاي اصلي مشاوران سازمان و محمدحسن گلستانه نيز به عنوان عضو علي البدل در اين بخش برگزيده شدند. مقالات مرتبط: برنامه هاي دو گروه رقيب انتخابات سازمان نظام صنفي در... برنامه هاي دو گروه انتخابات نظام صنفي درباره واردات... مشاركت 11.5 درصدي در انتخابات نظام صنفي رايانه اي دو ليست مقابل هم در انتخابات نظام صنفي رايانه اي گفتني است در اين دوره از ميان 7362 راي در نظر گرفته شده براي اشخاص حقيقي، شركت ها، فروشگاه ها و مشاوران مجموعا 3448 راي اخذ شد.
   رديف          نام نامزد        ائتلاف  تعداد آرا وضعيت
1 محمدعلي يوسفي زاده هم آفريني صنفي 1263 منتخب
2 آزاد معروفي نصر فراگير 1245 منتخب
3 نازنين دانشور هم آفريني صنفي 1245 منتخب
4 عليرضا عابدي نژاد هم آفريني صنفي 1201 منتخب
5 مازيار نوربخش هم آفريني صنفي 1134 منتخب
6 حميد توسلي نصر فراگير 1108 منتخب
7 كيوان جامه بزرگ نصر فراگير 1036 منتخب
8 اميرمسعود اسكوئيلر هم آفريني صنفي 1019 منتخب
9 جعفر محمدي نصر فراگير 1006 منتخب
10 حسين اسلامي هم آفريني صنفي 997 منتخب
11 سيدمجيد اورعي نصر فراگير 988 منتخب
12 احسان زرين بخش نصر فراگير 961 منتخب
13 نيما نامداري نصر فراگير 956 منتخب
14 رضا قرباني هم آفريني صنفي 951 منتخب
15 فرهاد كرم زاده هم آفريني صنفي 944 منتخب
16 سيدمحمدعلي شريفي الحسيني نصر فراگير 933 علي البدل
17 حميد بابادينيا نصر فراگير 918 علي البدل
18 حسين زارعان نصر فراگير 905 علي البدل