مديركل روابط عمومي شهرداري مشهد تغيير كرد

مديركل روابط عمومي شهرداري مشهد تغيير كرد فصل اقتصاد - با پذيرش استعفاي امير اقتناعي از سوي شهردار مشهد، سيد مهدي حسيني به عنوان سرپرست اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري منصوب شد. شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا) - || با پذيرش استعفاي امير اقتناعي از سوي شهردار مشهد، سيد مهدي حسيني به عنوان سرپرست اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري منصوب شد. به گزارش فصل اقتصاد به نقل از پايگاه اطلاع رساني شهرداري مشهد، امير اقتناعي مديركل سابق روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري در متن استعفاي خود به شهردار آورده است از حسن اعتمادتان به اينجانب نهايت تشكر را دارم، چرا كه حداقلي ترين دستاورد براي من آشنايي با مديران باتجربه و بدنه خدوم شهردار بود و توفيق خدمت به مشهدي ها (اعم از زائر و مجاور) در اين سنگر كه الحق بسيار آموخته و بهره ها بردم. حتما تصديق مي فرماييد، بنده نيز طول اين دوران از هيچ كوششي به حد وضع در راستاي تحقق وعده هاي جريان اصلاح طلبي و پيشبرد برنامه هاي جنابتان و درنهايت بهبود نمانام مشهد كوتاهي نكرده ام. اكنون در پي چهاردهمين ماه از حضور در اين جايگاه به دليل مشكلات ناشي از«گرانباري نقش» كه فشار زيادي را براي تعادل بخشي ميان نقش هاي اجتماعي و نقش هاي سازماني بر اينجانب وارد آورده و در مقام انتخاب همواره ترجيحم بر اولي بوده و مي باشد، خواهشمندم بنده را از ادامه مسئوليت اداره كل روابط عمومي و بين الملل معاف فرماييد. موافقت شهردار با استعفاي مديركل روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري محمد رضا كلائي، شهردار مشهد در موافقت با استعفاي امير اقتناعي آورده است، بي شك بسياري از جوانان هم نسل ما براي پيشبرد امور و خدمت به مردم شهر دوست داشتني مشهد از خود گذشتگي ها كرده اند كه قطعا تاريخ اين شهر شريف درباره آن به نيكي قضاوت خواهد كرد. با درخواست جنابعالي موافقم گرچه انتظار دارم به عنوان مشاور در خدمت اهداف مديريت شهري باشيد، مجموعه روابط عمومي نشان داده است مشهد، قلب ايران است و اين گواهي بر پايان ناپذير بودن تلاش خستگي ناپذير آنها خواهد بود. انتصاب سرپرست اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل همچنين شهردار مشهد در حكمي سيد مهدي حسيني را به سمت سرپرست سرپرست اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري مشهد منصوب كرد. حسيني پيش از اين به عنوان معاون اداره كل روابط عمومي و بين الملل شهرداري مشغول فعاليت بود.