كسب رتبه اول توسط روابط عمومي شركت توزيع برق شهرستان اصفهان

در دومين جشنواره ارزيابي روابط عمومي هاي صنعت آب و برق و جشنواره روابط عمومي هاي برتر وزارت نيرو، شركت توزيع برق شهرستان اصفهان حائز رتبه اول در صنعت برق كشور شد. در اين جشنواره دفتر روابط عمومي... در دومين جشنواره ارزيابي روابط عمومي هاي صنعت آب و برق و جشنواره روابط عمومي هاي برتر وزارت نيرو، شركت توزيع برق شهرستان اصفهان حائز رتبه اول در صنعت برق كشور شد. در اين جشنواره دفتر روابط عمومي شركت توزيع برق اصفهان در 3 محور ارتباط با رسانه ها، حضور در فضاي مجازي و راديو و تلويزيون اينترنتي رتبه برتر را از آن خود كرد. محمدعلي اكبري مدير روابط عمومي شركت توزيع برق اصفهان در اين باره گفت: برگزاري اين جشنواره ها موجب مي شود كه روابط عمومي ها بتوانند گزارش و عملكرد سازمان خود را به زبان ساده و به نحوي مناسب و مفيد مطرح كنند و همچنين، سازمان ها را در مسير خدمات بهتر به مردم سوق داده و در جهت تكريم ارباب رجوع، بيشتر و بهتر از قبل اقدام كنند. وي در ادامه گفت: روابط عمومي ها بايد بتوانند با استفاده از بهترين فناوري ها و شيوه هاي مدرن ارتباطي و رسانه اي و نيز بهره مندي از ظرفيت هاي مختلف نقش مهم و كليدي خود در رشد و توسعه و تحقق اهداف سازمان خود را ايفا نمايند. محمدعلي اكبري اظهار كرد : روابط عمومي نقشهاي گوناگوني را درجايگاههاي متفاوت وشرايط متمايز از يكديگر ايفا مي نمايد كه رسانه ها قادر به انعكاس مناسب و سريع آن مي باشند وي در پايان از حمايت هاي مدير عامل و تلاش تمام همكاران در پاسخگويي به مردم و اهتمام بر توسعه اين ارتباط و ايجاد رضايتمندي هر چه بيشتر مشتركين و متقاضيان قدرداني نمود.