آشنايي با انواع بيمه هاي تامين اجتماعي

يكسري دغدغه‌هاي مشترك در ذهن همه ما وجود دارد، مانند اينكه “تا كي مي‌توانم كار كنم؟ وقتي كه به دوران بازنشستگي برسم تكليف درآمدم چه مي‌شود و چطور بايد خرج و مخارج زندگي را تامين كنم؟” اگر در سنين جواني تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي باشيد ديگر لازم نيست نگران چنين مسائلي باشيد اما انواع بيمه تامين اجتماعي چيست و بهترين نوع آن كدام است؟ در ادامه مطلب به انواع بيمه و نرخ حق بيمه تامين اجتماعي اشاره شده است.