گبه بافي زنان در بخش كرديان جهرم در حال احياست

شيراز-ايرنا- توانمندسازي بانوان با طرح احيا و ترويج گبه‌ بافي زنان در بخش كرديان شهرستان جهرم آغاز شده است.