تأكيد فرمانداران رودسر و صومعه سرا بر ارتقاء سطح آموزش و پرورش

رشت - ايرنا - فرمانداران شهرستان هاي رودسر و صومعه سرا بر ضرورت ادامه تلاش ها براي ارتقاء سطح كيفي آموزش و پرورش در راستاي توسعه و پيشرفت كشور تأكيد كردند.