استاد حميد سبزواري آشناي خاطرات انقلابي و غريبه اي در شهر خود

سبزوار- ايرنا- استاد حميد سبزواري كه با سروده هاي حماسي به عنوان چهره اي ماندگار در عرصه فرهنگ و انقلاب اسلامي ايران شناخته شد پس از درگذشت و خاكسپاري در زادگاهش شهر سبزوار چنانكه بايد و شايد شان و جايگاهش موردتوجه قرار نگرفت.