ضرورت توجه به اثربخشي فعاليت هاي روابط عمومي

به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت نيرو (پاون)، ''صديقه ببران'' گفت: توجه به افكار عمومي و تامين نياز خبري آنان از رويكردهاي مهم وزارت نيرو در حوزه روابط عمومي است و روابط عمومي شركت آبفاي استان تهران به عنوان يكي از شركت هاي بزرگ اين مجموعه مي تواند نقش بزرگي در عملياتي كردن اين رويكرد داشته باشد. وي افزود: منابع، امكانات و نيروي انساني زماني اثربخش است كه ميزان رضايت مردم از خدمات ما را بالا ببرد. مديركل روابط عمومي وزارت نيرو با تاكيد بر تقويت ارتباط موثر با رسانه ها گفت: سرعت عمل و اطلاع رساني به موقع در زمان بحران ها بسيار مهم است و بي توجهي به اين امر مي تواند سازمان هاي خدمات رسان مانند آب و فاضلاب را با شرايط پيچيده اي مواجه كند. در بخش ديگري از اين نشست، مديركل روابط عمومي شركت مهندسي آبفاي كشور گفت: اتفاقاتي كه در روابط عمومي شركت آبفاي استان تهران رخ مي دهد در جريان سازي حوزه فعاليت هاي روابط عمومي هاي شركت هاي آب و فاضلاب سراسر كشور بسيار اثرگذار است. ''محمد خليلي پير'' با اشاره به توان كارشناسي و مديريتي شركت آب و فاضلاب استان تهران خاطرنشان كرد: فعاليت هاي اين شركت با توجه به نوع خدمتي كه در كلان شهري مانند تهران ارائه مي شود از حساسيت ويژه اي برخوردار است. در آغاز اين نشست محسن پارسا مدير روابط عمومي آبفاي استان تهران با تشريح رويكردها و برنامه هاي كلان اين دفتر گفت: كوشش ما اين است كه روابط عمومي پيشگامِ سازمان و به سوي حرفه اي ترشدن حركت كند؛ زيرا در سازماني مانند آب و فاضلاب كه چارچوب فعاليت هاي آن فني و مهندسي است، كار روابط عمومي كه به حوزه علوم انساني مرتبط تر است، سخت تر مي شود و از اين رو روابط عمومي نيازمند حركت در مسير علمي و استانداردهاي جهاني با رويكرد بومي است. پارسا تاكيد كرد: ما در روابط عمومي آبفاي استان تهران مي كوشيم فعاليت ها را با مداقه جلو ببريم و در همين چارچوب توانسته ايم شوراي سياست گذاري روابط عمومي را تشكيل و فعاليت هاي مغفول در آن را احيا كنيم.