تشكيل شوراي روابط عمومي ها در استان

به گزارش خبرگزاري صداوسيما مركز كردستان، آرش حسين پناهي با توجه به نقش مهم روابط عمومي ها در شفاف سازي خدمات و عملكرد ادارات افزود: با تشكيل اين شورا واحد هاي روابط عمومي با جايگاه بالاتريي در ادارات ايفاي نقش مي كنند. تشكيل شوراي روابط عمومي ها در استان حسين پناهي گفت: افرادي كه در اين شورا عضو هستند بايد از توانايي لازم براي ارتقا نقش روابط عمومي ها برخوردار باشند. در پايان اين جلسه با راي اعضا 7 نفر به عنوان اعضاي شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي ادارات شهرستان ديواندره انتخاب شدند.