روابط عمومي استانداري تهران عدالت را به ارزيابي خبري شهرداري ها هديه كرد

روابط عمومي استانداري تهران عدالت را به ارزيابي خبري شهرداري ها هديه كرد روابط عمومي استانداري تهران عدالت را به ارزيابي خبري شهرداري ها هديه كرد در ديدار شهردار و مسئول روابط عمومي شهرداري باقرشهر با مشاور استاندار و مديركل روابط عمومي و اموربين الملل استانداري تهران بابايي از نگارش و اجراي نرم افزار ارزيابي اخبار شهرداري ها خبر داد و در توضيح اين امر گفت: در چارچوب تعريف شده، نرم افزاري جهت ارزيابي اخبار شهرداري ها با تعريف چند جانبه كيفيتي و كميتي به گراف ها و نمودارهايي مي رسيم كه مبرا از خطا و سلايق انساني است. اين تحليل به صورت چند وجهي، آمار و اخبار شهرداري ها را تحليل مي كند و ضريب خطاي آن ميل به صفر دارد. به گزارش خبرگزاري برنا تهران؛ امين بابايي انعكاس صحيح اخبار را يك رسالت خطير براي روابط عمومي ها دانست و با استناد به منويات مقام معظم رهبري در راستاي اهميت اطلاع رساني و تبليغات گفت: همه ما در هر سطح خدمتي، براي مردم كار مي كنيم و ارائه گزارش كار براي مسئول بالاتر كه براي ما همان مردم هستند واجب است كه وظيفه خطير و مهم روابط عمومي هاست و ايشان بايد با شفافيت عملكرد سازمان خود را به اطلاع مردم برسانند. مشاور استاندار و مديركل روابط عمومي و امور بين الملل استانداري تهران صداقت قلم را از خصيصه هاي واجب هر مدير روابط عمومي دانست و از مسئولان روابط عمومي خواست بدون هيچ جهت گيري فردي انعكاس دهنده درست و كامل اخبار و اطلاعات سازمان هاي خود با اصحاب رسانه باشند تا امكان ارزيابي عملكرد سازمانشان توسط مردم مهيا باشد . در اين ديدار شهردار باقرشهر با اهداي لوح سپاس به امين بابايي از تاثيرگذاري وي در ارتقاء جايگاه روابط عمومي ها و علمي كردن فعاليت آنها تقدير كرد. photo_2019-06-11_16-10-20