استفاده از ظرفيت روابط عمومي در فرهنگ سازي اقتصاد مقاومتي

استفاده از ظرفيت روابط عمومي در فرهنگ سازي اقتصاد مقاومتي در نشست آموزش عالي تأكيد شد؛ استفاده از ظرفيت روابط عمومي در فرهنگ سازي اقتصاد مقاومتي در نشست كارگروه پشتيباني از اقتصاد مقاومتي در آموزش عالي بر استفاده از ظرفيت روابط عمومي در فرهنگ سازي اقتصاد مقاومتي در دانشگاه ها تأكيد شد. به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاري آنا از روابط عمومي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، ششمين نشست «كارگروه پشتيباني از اقتصاد مقاومتي و مقابله با تحريم ها در آموزش عالي»، با حضور محمدتقي نظرپور، معاون اداري، مالي و مديريت منابع وزارت علوم و ديگر اعضاي اين كارگروه برگزار شد. در ابتداي اين نشست، نظرپور با اشاره به اهميت نقش روابط عمومي هاي دانشگاه ها درخصوص پشتيباني و فرهنگ سازي اقتصاد مقاومتي اظهار كرد: معرفي اقدامات دانشگاه ها درزمينه اقتصاد مقاومتي موجب مي شود به آگاهي جامعه از فعاليت هاي دانشگاه ها افزوده شود و همچنين مسئولان نگاه دقيق تري به اقدامات دانشگاه ها در اين زمينه خواهند داشت. سعيد رستگاري، مديركل دفتر برنامه، بودجه و تشكيلات و دبير كارگروه پشتيباني از اقتصاد مقاومتي با اشاره به اقدامات انجام شده در اين كارگروه اظهار كرد: با توجه به شرايط جديد اقتصادي كشور، نياز داريم مسئولان پروژه هاي مصوب اقتصاد مقاومتي در وزارت علوم، ضمن بازنگري در اولويت بندي پروژه ها، به ساير معاونت ها و مراكز ستادي نيز اهميت اين موضوع را اعلام كنند تا چنانچه پيشنهادهاي مشخصي وجود دارد كه مي تواند به اقتصاد مقاومتي و مقابله با تحريم ها كمك كند، آن ها را جهت اضافه شدن به زير پروژه هاي اقتصاد مقاومتي در نظر بگيريم. وي با تأكيد بر اينكه بايد مديريت هزينه ها را از مراكز و دفاتر ستادي آغاز كنيم، خاطرنشان كرد: در اين راستا بايد فرهنگ سازي مديريت هزينه ها به صورت مؤكد به دانشگاه ها ابلاغ شود. در ادامه نشست محمدجواد رسايي، مشاور قائم مقام وزير علوم با اشاره به تشكيل قرارگاه غذاودارو در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اظهار كرد: وزير بهداشت يكي از معاونت هاي خود را به قرارگاه تبديل كرده است؛ اين موضوع نشان از اهميت و نقش وزارتخانه ها در مقابله با تحريم هاي ظالمانه آمريكا دارد. تحريم هاي آمريكا به گفته وزير نفت به تحريم هاي شيطاني تبديل شده است. بايد در پروژه هاي اقتصاد مقاومتي تجديدنظر صورت بگيرد و هم اكنون مسير بايد عوض شود زيرا مسير قبلي هزينه هاي بسياري دارد. عليرضا عبداللهي نژاد، مديركل روابط عمومي وزارت علوم نيز در اين نشست با اشاره به وجود دو بخش مجزا در اين كارگروه اظهار كرد: در اين كارگروه دو بخش پشتيباني از اقتصاد مقاومتي كه برنامه ها را به سمت مديريت بودجه و دانشگاه سبز و... سوق مي دهد و بخش مقابله با تحريم ها وجود دارد. به گفته وي در زمينه مقابله با تحريم ها بايد فعاليت هاي متفاوتي در وزارت علوم صورت بگيرد و بايد ببينيم دانشگاه ها و مجموعه آموزش عالي كشور چه كمك هايي مي توانند به زندگي مردم در مقابله با تحريم ها انجام دهند. عبداللهي نژاد تأكيد كرد: از همه دانشگاه ها مي خواهيم كه ذيل روتيتر اقتصاد مقاومتي برنامه هاي خود را در قالب گزارش هايي ارائه دهند. سعيد سمنانيان، مشاور معاونت آموزشي وزارت علوم با تأكيد بر اينكه براي اثرگذاري موضوعي جديد در دانشگاه ها بايد اين مفهوم به كف دانشگاه برسد اظهار كرد: اگر مطلبي به كف دانشگاه ها برسد مي فهميم كه توانسته است اثرگذار باشد و اگر نرسد به اين معناست كه به نتيجه نخواهد رسيد. كف دانشگاه ها يعني دانشجو، استاد و كارمند. وي افزود: در اين زمينه مي توان اقدامات جزئي اما اثرگذار را مثال زد، يكي از نمونه ها در اين زمينه مي تواند بحث محدود كردن استفاده از كاغذ باشد. چرا بايد همچنان به وجود رساله هاي چاپي در دانشگاه ها اصرار داشته باشيم، همه اين رساله ها مي توانند به وسيله نسخه pdf ذخيره و آرشيو شوند. وي در بخش ديگري از سخنان خود افزود: يكي ديگر از اين نمونه ها اين است كه مي توانيم از دانشگاه ها بخواهيم كه 10% پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي خود را متقاضي محور كنند. ممكن است گفته شود كه 10% زياد است. مي توانيم از 2% شروع كنيم. رساله هاي ما بايد به سمت متقاضي محور شدن بروند. با استفاده ازاين گونه مثال ها است كه نگاه اقتصاد مقاومتي به كف دانشگاه ها مي رسد. در ادامه حسن زاده، دبير ستاد امور رفاهي اعضاي هيئت علمي وزارت علوم و عضو كارگروه اقتصاد مقاومتي با پيشنهاد طرح «ايجاد دبيرخانه فرصت هاي سرمايه گذاري در وزارت علوم» در جهت ارتقاي بهره وري در دانشگاه هاي كشور خاطرنشان كرد: وزارت علوم در اين زمينه امكانات و توانمندي هاي بسياري در اختيار دارد. اراضي متعلق به دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، ساختمان ها و تأسيسات موجود و اموال منقول و تجهيزات و ماشين آلات ازجمله اين ظرفيت ها است. به گفته وي، از ديگر اقدامات مي توان به ايجاد بانك فكر و ايده اشاره كرد؛ در اين راستا مي توان ايده ها و پيشنهادهاي جامعه دانشگاهي را دريافت كرده و آن ها را به بازار ارائه داد. از ديگر امكانات موجود مي توان به برندسازي و نيز رويدادهاي علمي و نمايشگاهي اشاره كرد. حسن زاده در ادامه با اشاره به اقدامات لازم جهت پيشبرد طرح افزود: تشكيل دبيرخانه متمركز در وزارت علوم و دبيرخانه هاي جانبي در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي با استفاده از ظرفيت ها و نيروي انساني فعلي با روش ساختاري و تشكيلاتي، ايجاد سامانه متمركز اطلاع رساني و بانك اطلاعات به منظور ايجاد ارتباط ستاد و مراكز و بالعكس و ارتباط با بازارهاي داخلي و بين المللي، تهيه تقويم و رويداد ساليانه براي هريك از مراكز دانشگاهي و تدوين تقويم ملي رويدادها و فراخوان جهت دريافت اطلاعات مربوط به املاك، واحدها، تأسيسات، ماشين آلات، امكانات سخت افزاري و نرم افزاري ازجمله اين اقدامات هستند. به گفته وي، از ديگر اقدامات در اين زمينه مي توان به تهيه بسته هاي سرمايه گذاري در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي، برگزاري ساليانه همايش فرصت هاي سرمايه گذاري به منظور ارائه بسته هاي سرمايه گذاري و بررسي، اصلاح، تدوين و تصويب قوانين مرتبط با مشاركت، واگذاري و تأمين خدمات اشاره كرد. اسماعيلي، مديركل نظارت بر طرح هاي عمراني وزارت علوم نيز در اين نشست اظهار كرد: يكي از مصاديق پشتيباني از اقتصاد مقاومتي بحث مديريت سبز دانشگاه ها است. ما بايستي درزمينه مديريت سبز موضوع مصرف انرژي را در اولويت كارها قرار دهيم. وي تصريح كرد: كشور ما مشكلاتي دارد كه دانشگاه ها توان حل آن ها را دارند. بايستي تحقيقات و پژوهش هاي ما به سمت حل مشكلات پيش برود. يكي از نمونه هاي چنين دانشگاهي، دانشگاه زابل است. اين دانشگاه با خشك شدن هامون، هامونك را ساخت. بخش مهمي از طراوت شهر زابل به كمك دانشگاه اين شهر ايجاد شده است. اسماعيلي تصريح كرد: تاكنون حدود 60 دانشگاه گزارش كار خود را درزمينه اقتصاد مقاومتي ارائه داده اند و بايد اين گزارش ها مورد ارزيابي قرار گيرند. انتهاي پيام/4118/ http://ana.ir/i/397567