فرماندار روانسر منصوب شد

كرمانشاه– ايرنا- وزير كشور در حكمي «سعدي مصطفي زاده» را به سمت فرماندار شهرستان روانسر منصوب كرد.