سند الگوي اسلامي ايراني پيشرفت بايد تحولات آينده جهان را در نظر گيرد

تهران - ايرنا - رئيس دانشگاه تهران گفت: سند الگوي اسلامي ايراني پيشرفت بايد با توجه به تحولات آينده جهان تهيه و تدوين شود .