توليد گندم در شهرستان قصرشيرين 300 درصد رشد داشت

قصرشيرين- ايرنا- مدير جهاد كشاورزي قصرشيرين از پايان برداشت گندم از سطح مزارع اين شهرستان خبر داد و گفت: 27 هزار و 500 تن گندم از سطح مزارع اين شهرستان برداشت شد كه نسبت به سال قبل 300 درصد رشد نشان مي دهد.