بخش خصوصي به متن فعاليت هاي مديريت شهري كرج ورود پيدا كرد

كرج – ايرنا – رئيس كميسيون عمران شوراي شهر كرج با اشاره به اينكه مشاركت مديريت شهري در بحث احداث پروژه هاي عمراني در گذشته مغفول بود، گفت: اكنون بخش خصوصي به متن فعاليت هاي مديريت شهري كرج ورود پيدا كرده است .