بقاي گويش هاي ايراني به عزم ملي نياز دارد

تهران – ايرنا – استاد زبان شناسي دانشگاه علامه طباطبايي، گفت: گويش ها بخشي از فرهنگ ايران است و براي بقاي آنها بايد عزم ملي ايجاد شود.