گزارش تارنماي خبري تحليلي لوبلاگ از آمار بالاي خودكشي سربازان آمريكايي

تهران- ايرنا- لوبلاگ در گزارشي نوشت: سربازان آمريكايي به دليل توجيه هاي دروغيني كه فرماندهان و مقامات آمريكايي مي آورند، مردم را مي كشند و خانه ها و شهرها را ويران مي كنند و دست آخر به دليل همين جنايت هاي بي دليل دست به خودكشي مي زنند.