روابط عمومي ها در استان تهران دچار شعار زدگي شده است

روابط عمومي ها در استان تهران دچار شعار زدگي شده است رباط كريم- مديركل روابط عمومي واموربين الملل استانداري تهران گفت: روابط عمومي ها در استان تهران دچار شعار زدگي شده است. به گزارش خبرنگار مهر، امين بابايي ظهر سه شنبه در نشست شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي رباط كريم طي سخناني اظهار داشت: روابط عمومي كار سنگين و دشواري است لذا مسئولين لازم است كه خبرنگاران را براي پوشش هر چه بيشتر اخبار همراه داشته باشند. وي در ادامه با بيان اينكه امروز روابط عمومي ها در استان تهران دچار شعار زدگي شده است گفت: البته رباط كريم و چند شهر ديگر از اين نظر وضعيت مطلوبي دارند. بابايي خاطرنشان كرد: روابط عمومي ها نبايد به حياط خلوت مديراني تبديل شود كه نيروهاي ناكارآمد را براي مدتي كوتاه به اين مكان منتقل كنند. مديركل روابط عمومي و امور بين الملل استانداري تهران با اشاره به اينكه امروز بسياري از چالش ها ناشي از عدم ارتباط شفاف و اطلاع رساني به موقع و صحيح است افزود: نقش خبرنگاران در رسالت خبررساني و ارتباط مؤثر با مردم در شرايط تحريم و نيز برخي مشكلات داخلي غير قابل اغماض است. وي با بيان اينكه خبر بايد با هدف تبيين و انتقال واقعيت ها منتشر شود گفت: اصحاب رسانه بكوشند اخبار و واقعيت ها را به گوش مردم برسانند چرا كه در جايي كه با عدم انتشار صحيح خبر روبرو باشيم اخبار جعلي و غير واقعي جاي آن را خواهند گرفت.