معرفي 8 كتاب برتر خارجي در حوزه روابط عمومي در سال 2018

روابط عمومي رويكرد اجتماعي و فرهنگي به روابط عمومي را به عنوان راهي براي تحليل اهميت رو به رشد روابط عمومي در زمينه هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي معرفي مي كند. راهنماي آژانس PR Regina M. Luttrell, Luke W. Capizzo كتاب راهنماي آژانس PR شما را از طريق عمليات روزمره يك شركت حرفه اي PR راهنمايي مي كند و بهترين شيوه براي ايجاد يك حرفه اي موفق در صنعت را ارائه مي دهد. نويسندگان كتاب نمونه هايي از دنياي واقعي را از اين زمينه و همچنين مصاحبه با كارشناسان روابط عمومي براي كمك به پر كردن شكاف انتقادي بين كالج و كار حرفه اي درروابط عمومي برجسته مي كند. در سراسر كتاب، بسياري از زمينه هاي عمليات ارتباطي يكپارچه، از جمله روابط عمومي سنتي و ارتباطات شركتي، بازاريابي، رسانه هاي اجتماعي، توليد خلاق (چاپ، ديجيتال، ويدئو، صوتي)، طراحي وب و تجربه كاربر معرفي شده است. صنايع تبليغاتي و علائم تجاري (تبليغات، بازاريابي، روابط عمومي و برند تجاري وصنعتي و تحقيقات بازارو...) Jack W Plunkett در اين كتاب جلوه مهمي از تبليغات در راديو و تلويزيون تا پست مستقيم، تبليغات آنلاين برند تجاري، روابط عمومي و پرداختن به همه انواع كسب و كاردر زمينه تبليغات، بازاريابي و نام تجاري است. تجزيه و تحليل روندها، جهاني سازي، فن آوري ها، اينترنت و استراتژي هاي آنلاين، تبليغات بي سيم، شبكه هاي اجتماعي، نام تجاري، آژانس هاي روابط عمومي از ديگر مطالبي است كه در كتاب مورد نظرامده است. دراين كتاب 400 شركت پيشرو در تمام جنبه هاي صنعت تبليغات، برند تجاري و بازاريابي معرفي شده است. هنر و روابط عمومي (داشتن هنر و مهارت در روابط عمومي امروز) Sandra Stahl اين كتاب بر اين باور است كه روابط عمومي به عنوان علم ارتباطات هيچ مرز و محدوديتي در كارها ندارد. اين كتاب راهنماي حرفه اي براي ايجاد نوع خاصي از انديشه و ايجاد مهارت هاي لازم براي برآورده ساختن چالش هاي ارتباطي امروز است كه شامل تسلط بر مباني، رشد و خلاقيت بي نظير، هنر گوش دادن دراستاي توسعه كسب و كاراست. كمپين هاي روابط عمومي Regina M. Luttrell, Luke W. Capizzo كتاب كمپين روابط عمومي به روند ايجاد كمپين هاي روابط عمومي با استفاده از رويكردها و ابزارهاي مورد نيازدر كار و صنعت مي پردازد. نويسندگان باارائه نمونه هاي واقعي و مطالعات موردي فعلي شمارابه ايجاد مهارت هاي عملي براي ايجاد روابط عمومي موثرتر كمك مي كنند. اين كتاب براساس مدل PESO و استفاده از آن در كمپين هاي يكپارچه اشاره داشته و درك بهترين شيوه هاي امروز در PR را آموزش مي دهد. مطالعات موردي و تمرين هاي متعددي كه در سراسر كتاب آمده به درك عميق تر از چگونگي تحقيق، چشم انداز، و بينش در كمپين روابط عمومي كمك مي كند. راهنماي عملي اخلاقي در روابط عمومي Regina Luttrell, Jamie Ward كتاب راهنماي عملي اخلاقي در روابط عمومي براي دوره هاي مطالعات معاصر روابط عمومي و ارتباطات طراحي شده است. اين كتاب علاقمندان را به سوي ارزش ها و آرمان هاي روابط عمومي هدايت مي كند. شاغلان اين حرفه تشويق مي شوند كه ارزش هاي خودشان را بررسي كنند و آنها را با كساني كه معمولا در محيط حرفه اي مواجه مي شوند، مقايسه كنند. آن يك راهنماي عملي اخلاق در روابط عمومي، ايده آل ها راترابراي دست اندركاران روابط عمومي تشريح كرده و معضلات اخلاقي دراين حرفه را بازگو مي كند. روابط عمومي سرمايه داري (فرهنگ تبليغاتي، مردم و دموكراسي تجاري) Anne M. Cronin اين كتاب استدلال مي كند كه ما شاهد ظهور "دموكراسي تجاري" هستيم كه در آن روابط عمومي، فرهنگ تبليغات و رسانه ها نقش جديدي را بازي مي كنند. اين كتاب برگرفته از يكسري تجربيات عملي ارتباطاتي ايجادشده توسط شركت ها و موسسات و رسانه هااست كه آنها را نيز مورد بررسي قرار داده و يك تحليلي جديد از اهميت تغيير نام تجاري و شهرت را ارائه مي دهد. همچنين رابطه PR با سياست، پسا حقيقت و تبديل واسطه هاي فرهنگي به «كارگزاران اجتماعي» را تحليل مي كند. مقدمه اي بر روابط عمومي راهبردي (ارتباطات ديجيتال، جهاني ومسئوليت اجتماعي ) Janis Teruggi Page, Lawrence J. Parnell اين كتاب يادآورمي شود كه روابط عمومي چگونه مي تواند نقش مهمي در بهبود جامعه ايفا كند؟ توسعه ارتباطات ديجيتال، جهاني و مسئوليت اجتماعي زمينه موفقيت روابط عمومي را فراهم آورده است.همچنين پيشرفت در فن آوري، كسب و كار و فرهنگ نيازمند يك رويكرد جديد است، نويسندگان اين اثر بر اين باورند برقرار كننده ي ارتباطات بايدبه ابعاد اخلاقي و اجتماعي توجه داشته باشد ، تمركز بر تئوري ارتباطات، تاريخ، فرآيند و درك اينكه چگونه اين برنامه ها براي برنامه ريزي روابط عمومي راهبردي، و همچنين يادگيري نحوه ايجاد پيام قابل اعتماد و متقاعد كننده، متمركز مي شوند. منبغ: كتاب سال انجمن متخصصان روابط عمومي