جايگاه روابط عمومي زير راه پله نيست

به گزارش كردپرس، مدير كل روابط عمومي و امور بين الملل استانداري كردستان در آئين انتخاب شوراي هماهنگي روابط عمومي دستگاه هاي اجرايي شهرستان ديواندره اظهار كرد: فردي كه مسئوليت روابط عمومي را بر عهده مي گيرد بايد قانونمند و فردي مورد اعتماد جامعه باشد. آرش حسين پناهي ادامه داد: در زماني قرار داريم كه انواع رسانه وجود دارد روابط عمومي بايد طوري خبر دستگاه مربوطه را انتشار دهد كه مردم به آن اعتماد كنند چون مردم بر روي اين خبرها تصميم مي گيرند. وي اضافه كرد: روابط عمومي ها بايد مركز تصميم گيري باشند، تحليل درستي از اوضاع داشته باشند افرادي كه در روابط عمومي ها كار مي كنند بايد با افتخار در اين پست قرار بگيرند. حسين پناهي بيان كرد: برگزاري كلاس هاي آموزش خبر نويسي و آموزش عكاسي روابط عمومي ها را توانمند تر مي كند شخص روابط عمومي يك رسانه است كه مي تواند آگاه سازي و اطلاع رساني به موقع را انجام دهد. وي تصريح كرد: روابط عمومي در قلب مديريت قرار دارد، اتاق روابط عمومي بايد نزديكترين اتاق به مدير باشد جايگاه روابط عمومي زير پله و انباري نيست. متاسفانه در برخي از جاها اتاق هاي كوچك، زير راه پله اي و انباري را تبديل به اتاق روابط عمومي كرده اند كه اين با نگاه توسعه گرانه مديران تفاوت دارد. فرماندار شهرستان ديواندره نيز در اين مراسم گفت: روابط عمومي بايد پايگاه مورد وثوق مردم باشد و ميان مردم و مسئولان ارتباط نزديك برقرار كند متاسفانه نتوانسته ايم زحمات و تلاش هاي مسئولان را به مردم انتقال بدهيم. جعفر توان ادامه داد: روابط عمومي تنها نصب پلاكارد مناسبتي نيست و روابط عمومي ها بايد جايگاه واقعي را بدست بياورند. اين آمادگي را داريم در حوزه آموزش و كمك به تجهيز روابط عمومي ها حمايت و پشتيباني هاي لازم را انجام دهيم. در پايان اين جلسه انتخابات شوراي هماهنگي روابط عمومي دستگاه هاي اجرايي شهرستان ديواندره برگزار شد و بعد از انجام راي گيري آقايان اسعد نادري ، ايرج عليزاده، محسن مرادخاني، مسعود گودرزي و علا نباتي به عنوان هيات رئيسه شوراي روابط عمومي انتخاب شدند. فرماندار ديواندره رياست و روابط عمومي فرمانداري دبيري اين شورا را بر عهده دارند.