اهمیت و فنون تولید محتوا در روابط عمومی

تولید محتوا در روابط عمومی تولید محتوا در روابط عمومی

 مقدمه

کار روابط عمومی ارسال پیام و ایجاد ارتباط با مخاطبین است. روابط عمومی به اشتراک مطالب می‌پردازد. چه مطلبی برای انتشار از محتوا بهتر است؟ مطلب محتوایی خوب یک دارایی ارزشمند است؛ لذا اشتراک این مطلب باید به درستی مورد توجه و تمرکز قرار گیرد.

آیا تا به حال درباره محتوای قوی به شکلی که گفته شد اندیشیده‌اید؟ آیا قانع نشده‌اید که محتوای شما سزاوار کمپین روابط عمومی می‌باشد؟ از خود سوالات زیر را بپرسید: آیا بازاریابی محتوامحورِ شما همانند مشارکت استراتژیک قبلی و یا آگهی جذب نیرو حائز اهمیت نیست؟

این اشتباه را مرتکب نشوید که محتوای خود را دست کم بگیرید. محتوا سبب برقراری ارتباط و سبب تبدیل بازدید کننده به مشتری می‌شود.

بازاریابی محتوامحور واقعاً ارزشمند بوده و سزاوار کمپین روابط عمومی‌ای است که به خوبی طراحی شده و داشته‌های این نوع از بازاریابی را به اشتراک می‌گذارد. محتوای خود را از طریق استقاده از یک رویکرد چندکانالی و هماهنگ رسانه پولی، رایگان و یا اختصاصی برای مخاطبان قابل کشف نمایید.

تولید محتوای اثربخش، نیاز امروز روابط عمومی ها

امروزه واحدهای روابط عمومی بیش از هر دوره ای به مدد توسعه تکنولوژی های نوین ارتباطی از ابزارهای مختلف وقدرتمند اطلاع رسانی بهر ه مند شده اند که در حداقل زمان ممکن وبرخط پیام های شان را به انبوه بی شماری از مخاطب انتقال می دهند. از سویی دیگر مخاطبان نیز در لحظه قادر به دریافت پیام ها می باشند  و می توانند به صورت تعاملی بازخوردوخواسته و نظرات شان را ارائه دهند

لذا در این رهگذر آنچه از اهمیت دوچندانی برخوردار شده است موضوع تولید محتوای پیام ها ومیزان جذابیت، غنا واثربخش آن می باشد.بحث تولید محتوا، بویژه در کارهای انتشاراتی از اهمیت بالایی برخودار است. یعنی به هر میزان فعالیت های انتشاراتی ما در قالب کتاب، بروشور، خبرنامه، گزارش های عملکرد و فعالیت های انتشاراتی بیشتر باشد ابزارها و امکان بیشتری برای ارتباط و تعامل با مخاطبان در اختیار خواهیم داشت. البته تاثیر گذاری موثر همه اینها در گرو محتوای مناسب و مفید است. درواقع یکی از غفلت های بسیاری ازروابط عمومی ها در این زمینه آن است که در حوزه تولید محتوای با کیفیت، وقت وانرژی زیادی گذاشته نمی شود و حاصل تولید شده در قالب یک محتوای مناسب عرضه نمی شود.


به نظر مشکل عمده در زمینه تولید محتوا،عدم بهره گیری از نیروهای انسانی متخصص وصاحب اندیشه در این حوزه واز سویی نداشتن بانک اطلاعات رسانه ای دربسیاری ازروابط عمومی هاست. منظور از بانک اطلاعات رسانه ای هم این است که ما باید اطلاعات پایه ای مربوط به فعالیت ها و برنامه های سازمانی خود را در قالب فایل های اطلاعاتی در بانک اطلاعاتی جامعی داشته باشیم و مرتب آنها را به روز کنیم .

اساسا روابط عمومی ها باید مکانیزمی را طراحی کنند که واحدهای سازمانی مربوطه شان، اطلاعات روزانه خود را بدون بورکراسی اداری در اختیار آنان قرار دهند و مطمئن باشند که این اطلاعات با ویرایش علمی ودر جای مناسب خود به کار گرفته خواهد شد و کارهای آنان نیز نمود اطلاع رسانی ورسانه ای پیدا خواهد کرد.

این بانک، منبع اطلاعاتی ارزشمندی برای تهیه یاداشت ،خبر، گزارش، متون مصاحبه های خبری، تهیه مقالات و ... محسوب شده ومی تواند فعالیت های انتشاراتی ،رسانه ای وتبلیغاتی روابط عمومی هارا پشتیبانی کند.

با وجود چنین بانک های اطلاعاتی دست روابط عمومی ها هیچگاه از اطلاعات لازم برای تدوین محتوا خالی نخواهد بود و قطعا زمینه مناسبی را هم برای تغذیه نشریات و خبرنامه های داخلی پدید خواهد آورد.

به عبارتی دیگریکی از الویت های اساسی کار روابط عمومی تجهیز وبه کارگیری نیروهای توانمند وپشتوانه سازی اطلاعاتی است. یعنی تا این پشتوانه سازی وجود نداشته باشد، عملا تولید محتوای مناسب مقدور نخواهد بود.

پس وجود یک بانک جامع اطلاعاتی با پشتوانه ای قوی و محکم ابزاری معتبر و مطمئن برای تولید محتوا در روابط عمومی خواهد بود که ن